Coevorden – De gemeenteraad vergadert vandaag, dinsdag 7 juli, al vanaf 17.45 uur in de raadzaal in Hof van Coevorden. De vergadering staat in het teken van afscheid, verwelkoming van een nieuw raadslid en de Kaderbrief 2020.

Burgercommissielid Karin Zwaan van de VVD neemt afscheid, omdat zij is benoemd tot statenlid. Daarna is het afscheid van Gertjan Zuur van het CDA. Hij was bovendien fractievoorzitter. Ook hij is statenlid geworden. Zuur was raadslid sinds 2010. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Ruud Wilting, die eerder al raadslid en wethouder was.

In de Kaderbrief worden de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2020 en het meerjarenperspectief voor 2021 tot en met 2023 geschetst. Daarin komen allerlei thema’s aan bod, waarover de raadsfracties hun zegje kunnen doen. De complete kaderbrief is hier te lezen.