Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden verkeersveiligheidscampagne.

Coevorden – Prakkestraat 9: besluit omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel

Gees – Tilweg 24: besluit omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel op achterdakvlak

Dalen – Veenhuizerweg 8: besluit omgevingsvergunning: bouw biologische legkippenstal

Dalerveen – Hoofdstraat 139: voor de organisatie van School- en Volksfeest Dalerveen, Stieltjeskanaal, Den Hool en Holsloot

Aalden – Oud Aalden 21: voor de organisatie van Folk veur Volk

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden Drentse Fiets4Daagse

Dalen – Burg. Ten Holteweg 39: aanvraag omgevingsvergunning: bouw monovergister

Sleen – Bontekoestraat 2: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg uitrit

Geesbrug – Witte Menweg 10: melding omgevingsvergunning: plaatsing mestsilo op achtererf

Coevorden – speeltuin Kamperfoelie: voor de organisatie van buurtfeest Buurt- en Speeltuinvereniging De Heege

Meppen – Middendorpsstraat 5: besluit omgevingsvergunning: wijziging gevelaanzichten

Diphoorn – Diphoorn 11: besluit omgevingsvergunning: plaatsing foliebassin voor mestopslag

Coevorden – Van Heutszsingel 9: besluit omgevingsvergunning: wijziging bouwconstructie (realiseren doorbraak)

Provincie

Subsidieregeling Incidentele Culturele Projecten Drenthe

Coevorden – Data 12: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw overkapping en inwerkingstelling pyrolyse-oven

Subsidieregeling inzet personele capaciteit versnelling woningbouw

Waterschap

Dalerveen – Stroetendijk 2A: toestemming voor onttrekking oppervlaktewater uit waterloop WL03325

Openbare vergadering opgavegerichte commissie 28 juni 2023

Openbare vergadering commissie financiën en beleidsuitvoering 28 juni 2023

Openbare vergadering algemeen bestuur 28 juni 2023

Zwinderen – nabij Burgemeester Legroweg 26, toestemming voor aanleg middenspanningskabels (distributieleiding) langs waterloop WL03299 (Kanaal Coevorden-Zwinderen)