Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Comm. Cramerlaan 1: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing bijgebouw met overkapping en erfscheiding

Coevorden – Vosmatenweg 4: aanvraag omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfsgebouw wijziging milieuvergunning

Coevorden – Bentheimerstraat 4-6 en Kerkstraat 25: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing winkel en appartementen (gewijzigde uitvoering)

Coevorden – Van Heutszsingel 9: voor de organisatie van een pleinfeest

Dalen – sportpark ‘t Grootveld: voor de organisatie van de Drentse Fiets4Daagse

Dalen – Reindersdijk: voor de organisatie van Weijdepop/Pearl Village Festival

Sleen – grasveld Brink: voor de organisatie van rommelmarkt Crescendo Sleen

Coevorden (Vlieghuis) – Europaweg 42: besluit omgevingsvergunning: plaatsing slibzak

Gees – Oude Steeg: voor de organisatie van Minimarkt in Gees

Gemeente Coevorden – subsidieregeling uitvoering Noodfonds energiekosten 2023

Gemeente Coevorden – voor tijdelijke plaatsing van reclameborden De Wijk De Wereld

Gemeente Coevorden: voor de organisatie van de Avond4Daagse Coevorden

Sleen – De Brink: voor de organisatie van Koningsdag Sleen

Holsloot – nabij Schoolstraat 17: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, hoogspanning

Coevorden en Dalen – voor tijdelijke plaatsing van reclameborden Wildlands Emmen

Coevorden: voor de organisatie van de Nationale Dodenherdenking

Coevorden en Dalen: voor tijdelijke plaatsing van reclameborden arbeidsmarkt regio Drenthe

Dalen – Hoogehaar 15: aanvraag omgevingsvergunning: voor bouwen jongveestal

Dalen – De Bente 10: aanvraag omgevingsvergunning: de bouw en verbouwing woning

Coevorden – Grutto ongenummerd: melding omgevingsvergunning: start groothandel

Coevorden – Van Heutszpark 20: aanvraag omgevingsvergunning: realisering bed & breakfast in bestaande woning

Sleen – Heirweg 36: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Gees – Tilweg 24: aanvraag omgevingsvergunning: plaatsing dakkapel op achterdak

Holsloot – Van Goghstraat 44: besluit omgevingsvergunning: plaatsing tijdelijke woonunit

Dalen – Veenhuizerweg 4: besluit omgevingsvergunning: realisering mestvergister

Provincie

Sleen – Schaapstreek 48: terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering

Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB

Subsidieplafond Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB

Openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW Zuidoost-Drenthe fase 2 20222