Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Henk Derksenstraat 11: voor het plaatsen van een dakkapel (verleend)

Schoonoord – Maatschappijweg 3: voor de nieuwbouw van een bedrijfspand (verlenging)

Coevorden – Gramsbergerstraat: voor het kappen van 3 wilgen (aanvraag)

Openbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op donderdag 8 september 2020

Oosterhesselen – Edveensweg 17: voor het plaatsen van een hekwerk en een schuifpui (aanvraag)

’t Haantje – ’t Haantje 49: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Geesbrug – Energiestraat 8: voor het bouwen van een bedrijfspand (aanvraag)

Coevorden – Strandje Klinkenvlierse Plas nabij Joh. Plasmanweg: voor het realiseren van een pickuppoint (aanvraag)

Coevorden – Harm Koningstraat 57: voor het plaatsen van een dakkapel (aanvraag)

Wezup – Brugstraat 7: voor het realiseren van een bed en breakfast (aanvraag)

Oosterhesselen – Klenkerweg 7: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Benneveld – Kampweg ong.: voor het bouwen van een schuurwoning (aanvraag)

Dalen – Hoofdstraat: voor het innemen van een standplaats INTREKKING

Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van 8 bomen (aanvraag)

Coevorden – Looweg 30: voor het plaatsen van een puincontainer

Coevorden – van Heutszpark ong.: voor het plaatsen van een hekwerk (verlenging)

Coevorden – Markt: voor het organiseren van Kasteelmarkten

Waterschap

Sleen, tijdelijk afsluiten duiker DK19748 en waterloop WL03479

Bekendmaking vaststellen concept kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Hunze en Aa’s 2021

Ontwerp Keur waterschap Vechtstromen 2020

Reglement van orde voor het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s 2020

Coevorden, MER notitie grondwateronttrekking Marconiweg 4 en 6

Reglement van orde voor de vaste commissies uit het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s 2020

Reglement van orde voor de Audit Commissie uit het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s 2020

Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s 2020

Provincie

Beleidsregels nazorg stortplaatsen en baggerdepots provincie Drenthe 2020