Coevorden – In Stedelijk Museum Coevorden is vanaf zaterdag 30 september de tentoonstelling ‘Adios Españoles. Het beleg van Coevorden 1592’ te zien.

Juli 1592. De Nederlandse Opstand, bekend als de Tachtigjarige Oorlog, was in volle gang. Ook Coevorden was het toneel van deze keiharde oorlog. Er is een maquette te zien waarop het strijdgewoel wordt uitgebeeld met 350 tinnen soldaatjes, paarden en kanonnen.

Tijdens de Nederlandse Opstand was Coevorden lange tijd in handen van de Spaanse koning Filips II. Namens hem verdedigde Frederik van den Bergh de stad. Maar op 15 juli 1592 zag Van den Bergh twee Staatse zwaargewichten met hun troepen voor de stadspoorten staan. Het waren prins Maurits en graaf Willem Lodewijk van Nassau, twee volle neven van hem.

In de strijd voor godsdienstvrijheid stonden de rooms-katholieke Spaansgezinden lijnrecht tegenover de protestantse opstandelingen. Dit verdeelde families, buren en dorpen, ook de familie Van Nassau. Maurits volgde acht jaar eerder zijn vader Willem van Oranje op als aanvoerder van de Opstand. Zijn oudere neef Willem Lodewijk was naast hem medebevelvoerder in het Staatse leger. Samen bepaalden zij met hun inzichten in moderne oorlogsvoering het verloop van de strijd tegen het Spaanse gezag in Coevorden.

Bij de tentoonstelling is voor de kinderen een speurtocht beschikbaar.

Stedelijk Museum Coevorden is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.