Dalen – De werkgroep Wonen van de dorpsvisie Dalen gaat inventariseren wat de woonwensen zijn van Dalenaren vanaf de leeftijd van 60 jaar. Eerder al werd een onderzoek gehouden naar woonwensen van jongeren.

Daarom wordt een enquête gehouden. Het verzoek aan de inwoners van Dalen is om daaraan mee te doen. De enquête is via deze link in te vullen. Daarna kan de enquête worden gemaild naar marlousduursma@gmail.com. Inzenden kan tot 17 maart. Wie niet in staat is om de enquête digitaal in te vullen, kan telefonisch contact opnemen met Riet Muller, 06-83356554.

Foto: start nieuwe fase Caspershof.