Dalen – Kinderwereld heeft deze week Peuteropvang BWB geopend. Deze opvang is gevestigd in de BWB-school. Het is een plek om zichzelf te ontwikkelen en kennis te maken met elkaar en de school.

Peuteropvang BWB laat de peuters kennismaken met de wereld om hen heen. Zij leren deel uit te maken van een groep: samen spelen en eerlijk delen. Daarnaast wordt gewerkt aan de taal-, reken-, emotionele en motorische ontwikkeling. Het stimuleren van de ontwikkeling gebeurt door pedagogisch medewerkers aan de hand van methoden als Uk & Puk, Logo 3000 en Nijntje Beweegt. De groep biedt ook voorschoolse educatie.

Peuteropvang BWB is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.30 uur tijdens de schoolweken. Voor meer informatie: Dion Veurink, clustermanager Kinderwereld, dion@kinderwereld.info of 06-15555641.