Schoonebeek/regio – De NAM heeft eind december besloten de olieproductie in Schoonebeek tijdelijk stil te leggen. Het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) is hierover geïnformeerd, zo laat de NAM via haar website weten. Daarenboven is het lopende MER-traject voor extra waterinjectie in de gasvelden rond Dalen en Oosterhesselen stopgezet. Die plannen zijn dus van de baan, zo liet woordvoerder Hein Dek desgevraagd weten. Dit laatste is gisteravond gepubliceerd door dagblad Tubantia.

Injecteren in omgeving Schoonebeek

Al vele jaren injecteert NAM productiewater dat afkomstig is van de oliewinning in Schoonebeek in het lege gasveld rondom Rossum. De NAM liet in een persbericht van vandaag, woensdag 12 januari, weten: “Ondanks dat dit altijd op een veilige en verantwoorde manier gedaan is met een ontwikkelingsplan dat goedgekeurd is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen, zien we de afgelopen jaren het draagvlak voor deze activiteit in de regio Twente sterk afnemen. Daarbij komt ook het punt dat de waterinjectie in Twente plaatsvindt, ver verwijderd van de olieproductie in Schoonebeek. NAM vindt het voor de toekomst beter om beide activiteiten dicht bij elkaar in de omgeving van Schoonebeek te laten plaatsvinden. Over de haalbaarheid en wenselijkheid daarvan willen wij echter eerst het gesprek aangaan met provinciale en gemeentelijke bestuurders in Drenthe.”

“NAM kijkt al meerdere jaren naar alternatieven voor het verwerken van dit productiewater, maar deze waren niet milieuvriendelijker, veiliger of kosteneffectief. Daar is, naast ook een sterk toegenomen maatschappelijke urgentie, verandering in gekomen. Op dit moment evalueert NAM daarom aan verschillende zeer kansrijke alternatieven voor waterinjectie in Twente die meer circulair van aard zijn, met zowel productie als injectie in en direct rond Schoonebeek. Of deze alternatieven daadwerkelijk versneld gerealiseerd kunnen worden is afhankelijk van technische en economische haalbaarheid, en de snelheid van het benodigde vergunningenproces daarvoor.”

Simon Vroemen, NAM verantwoordelijk directielid, is tegelijkertijd optimistisch en realistisch: “Vergunningstrajecten dienen zorgvuldig te worden doorlopen en kunnen in Nederland soms lang duren. Maar hoe sneller we het voor elkaar krijgen, hoe beter, wat mij betreft. Wij vinden het wel gepast om daarover eerst in gesprek te gaan met betrokken gemeentes, provinciale bestuurders in Drenthe en Twente, rijksoverheid en overige belanghebbenden. Hun steun is heel belangrijk voor ons.”

Het per direct stoppen met injectie in Twente zou betekenen dat er vele honderden banen verloren gaan in en rond Schoonebeek. Vroemen: “Die banen komen ook niet meer terug als het veld te lang stilligt en helemaal afkoelt. Wij hopen dan ook op begrip hiervoor van betrokkenen. Daarnaast zouden we graag met de bewoners van Rossum en gemeente Dinkelland in gesprek gaan over een goede verdeling tussen de lusten en de lasten over de periode dat we nog actief zullen zijn in Rossum. Wij willen, als de omgeving er open voor staat, investeren in duurzaamheid en sociale initiatieven.”

Voorkeur

NAM evalueert voor de toekomst van de oliewinning in Schoonebeek twee varianten op het goedgekeurde ontwikkelingsplan. “De eerste variant betreft zowel productie van olie als injectie van productiewater in en direct rond Schoonebeek. De injectie kan dan zowel plaatsvinden in het olieveld zelf, als in het nabijgelegen Schoonebeek gasveld, waar reeds lange tijd productiewater uit Drentse gasvelden wordt geïnjecteerd. De tweede variant betreft de mogelijkheid van gedeeltelijke zuivering van het productiewater.”

NAM stelt, dat het belangrijk is om op korte termijn het proces in te gaan om nieuwe vergunningen aan te vragen die nodig zijn voor deze alternatieven. Deze maand presenteert NAM een rapport met kansrijke varianten. “Dit rapport zal de basis zijn voor een vervolgtraject waarin overleg met de lokale omgeving, de Drentse bestuurders en andere belanghebbenden (waaronder NAM aandeelhouders en partners) een belangrijke voorwaarde zijn om het vergunningsproces te starten.”

Eerder al vermeldde NAM op haar site: “Er worden op dit moment nog coatingwerkzaamheden verricht aan een wateropslagtank bij de oliebehandelingsinstallatie in Schoonebeek. Deze tank is nodig om een optimale scheiding tussen olie en productiewater te verkrijgen. Daarnaast zijn tijdens metingen kleine overschrijdingen geconstateerd in het gehalte aan tolueen in het productiewater. Hoewel deze overschrijding bij deze hoeveelheden ongevaarlijk is, hecht de NAM eraan om binnen de verleende vergunningen te werken. Door dit besluit wordt tijdelijk geen productiewater geïnjecteerd in Twente. Naar verwachting is het geconstateerde probleem eind januari opgelost door kleine technische aanpassingen.”

In en rond Schoonebeek

Dagblad Tubantia berichtte dinsdagavond, dat de NAM te zijner tijd stopt met afvalwaterinjectie in de Twentse bodem, zodra er vergunningen zijn om het water nabij Schoonebeek te injecteren. De krant meldt: “Hoe snel de afvalwaterinjectie in Twente gestopt kan worden, hangt af van hoe snel de vergunningen rond zijn om het water in de Drentse bodem te injecteren.” Het zou volgens Tubantia gaan om injectie in en direct rond Schoonebeek, zowel in het olieveld zelf als in het nabijgelegen Schoonebeek-gasveld. De tweede variant betreft de mogelijkheid van gedeeltelijke zuivering van het productiewater.”

Het complete verhaal uit dagblad Tubantia is hier te lezen.

Eerder in december reageerde de NAM op haar eigen website op de motie die in december in de Tweede Kamer is aangenomen om de olieproductie in Schoonebeek in te sluiten totdat een besluit genomen is in het kader van de lopende herevaluatie van de huidige injectie van productiewater uit Schoonebeek in lege Twentse gasvelden.

“Uiteraard herkent de NAM de zorgen die de bewoners en daarmee ook de Kamerleden hebben en het verzoek de waterinjectie te stoppen”, zo laat de NAM via haar website weten. “Echter, in de herevaluatie in 2016 is andermaal door onafhankelijke experts, waaronder de Commissie MER, vastgesteld dat de huidige methodiek de meest milieuvriendelijke optie is. Daarnaast is ook door de toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) opgemerkt dat waterinjectie een veilige en verantwoorde methode is. In 2016 is ook een onafhankelijke studie van TNO uitgevoerd. Hierin worden vele van de doemscenario’s die in de media de ronde doen weerlegd. Onafhankelijke instanties en onze toezichthouder SodM zien dus geen reden om deze activiteit te stoppen.”

Ontwikkelingen staan niet stil en dus wordt momenteel in het kader van de lopende herevaluatie weer gekeken of er alternatieven voor waterinjectie in Twente zijn, zo liet de NAM weten.

Foto: NAM.