Coevorden – De motie van D66 en PAC om de huishoudelijke hulp uit de Wmo te halen is dinsdagavond niet eens in stemming gebracht. De andere partijen toonden tegenstand.

“Sinds de invoering van de lagere eigen bijdrage in de Wmo is de hoeveelheid aanvragen voor huishoudelijke hulp fors toegenomen. Mede daardoor is het tekort op de begroting van de Wmo in Coevorden al opgelopen tot 500.000 euro”, zo stond in de motie. “Sinds begin dit jaar geldt in de Wmo een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand voor alle voorzieningen. Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp is daardoor toegenomen met 7 procent. Mensen, die altijd gewend zijn hun werkster zelf te betalen, brengen dit nu onder bij de Wmo. Een ochtend per week een werkster over de vloer kost zo’n 50 euro. Dat kun je ook betalen met het minimumloon.” Als mensen een lager inkomen of hoge lasten hebben, zouden zij volgens PAC en D66 een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand.”

Met name Joop Slomp van de PvdA toonde zich verbijsterd over de motie. “Mag deze constructie. Is het menselijk en is het nodig? Iedereen kan het geld even aftikken zo staat in de motie.” Dat vond hij wel erg kort door de bocht. “Een gemiddeld inkomen in de wijk Poppenhare is ruim 15.000 euro bruto.” Ook noemde hij een aantal dorpen, waarin het gemiddeld inkomen vrij laag is. “Een paar tientjes in de maand is veel geld voor veel mensen in de gemeente. Mensen moeten kunnen meedoen in de samenleving.”

Lees ook:

D66 en PAC willen huishoudelijke hulp uit Wmo