Coevorden – D66 en PAC dienen dinsdag in de gemeenteraad in Coevorden een motie in om de huishoudelijke hulp uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) te halen. Sinds de invoering van de lagere eigen bijdrage in de Wmo is de hoeveelheid aanvragen voor huishoudelijke hulp fors toegenomen. Mede daardoor is het tekort op de begroting van de Wmo in Coevorden al opgelopen tot 500.000 euro.”

Met de Wmo regelt de gemeente hulp en ondersteuning voor inwoners zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven. De gemeente betaalt specifieke ondersteuning zoals woningaanpassingen, een scootmobiel of individuele begeleiding. Ook hulp in de huishouding wordt vanuit de Wmo betaald. “De bedoeling is natuurlijk dat dit ten goede komt aan mensen die het door hun beperking niet zelf kunnen doen”, aldus PAC en D66. “Sinds begin dit jaar geldt in de Wmo een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand voor alle voorzieningen. Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp is daardoor toegenomen met 7 procent.

“Mensen die altijd gewend zijn hun werkster zelf te betalen, brengen dit nu onder bij de Wmo. Als dat zo doorgaat, moet Coevorden wellicht bezuinigen op andere noodzakelijke zorg. En dat is het laatste wat we willen”, aldus Lars Hoedemaker (D66) en Irene Driehuis (PAC). “Goedkope huishoudelijke hulp voor hoge inkomens mag niet ten koste gaan van zorg voor anderen.”

Wettelijke basis

In de Wmo staat, dat de gemeente voorzieningen moet bieden “ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie aan inwoners die daartoe op eigen kracht, met de gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van mensen uit hun sociale netwerk niet in staat zijn”. Voor gemeenten is dit de basis om voor inwoners vanuit de Wmo huishoudelijke hulp te betalen. “Maar dat staat niet specifiek in de wet”, stellen PAC en D66.

Zelf betalen

D66 en PAC vinden dat de gemeente huishoudelijke hulp niet langer vanuit de WMO moet betalen. Zij vinden dat huishoudelijke hulp behoort tot de algemene ‘gebruikelijke hulp’, zoals in de wet staat. Beide partijen voelen zich gesterkt in hun opvatting, doordat de hoogste bestuursrechter onlangs een nieuwe definitie gaf aan het begrip ‘algemeen gebruikelijk’. “Tot voor kort moest de gemeente onder meer bewijzen dat een gezond persoon ook over een dergelijke voorziening beschikte. Pas dan was sprake van een algemeen gebruikelijke voorziening”, aldus Lars Hoedemaker van D66. “Dat criterium is nu veranderd. De rechter stelt nu dat sprake is van een algemeen gebruikelijke voorziening als iedereen -gezond of niet- met een inkomen op minimumniveau dit kan betalen.” En daarvan is volgens D66 en PAC sprake. “Een ochtend per week een werkster over de vloer kost zo’n 50 euro. Dat kun je ook betalen met het minimumloon.”

Bijzondere bijstand

“Natuurlijk blijven er altijd mensen van wie je niet kan verlangen dat ze de hulp zelf betalen. Omdat ze een lager inkomen hebben of omdat ze hoge lasten hebben. In zulke gevallen kan de gemeente de huishoudelijke ondersteuning alsnog betalen vanuit de bijzondere bijstand.”