Regio – Er is afgelopen woensdag een belangrijke mijlpaal bereikt in het verkrijgen van lokaal eigendom rondom de Zonneroute A37. Daarvoor is er in elk van de drie gemeenten langs de A37, Hoogeveen, Coevorden en Emmen, een coöperatie opgericht.

Deze coöperaties vormen een koepel voor de wijkverenigingen, plaatselijk belangen en andere organisaties die willen deelnemen in besteding van de opbrengsten van de energie uit de Zonneroute. Het is de bedoeling dat het geld wordt besteed aan duurzaamheidsdoelen en sociaal-maatschappelijke initiatieven.

De drie coöperaties zijn Klavertje 4/Holsloot uit de gemeente Coevorden, De Groene Wieken uit de gemeente Hoogeveen en Nieuw-Oranjepoort uit de gemeente Emmen.

Hoofdkoepel

Daarnaast hebben de drie gemeentelijke coöperaties gezamenlijk een hoofdkoepel ‘Coöperatie Zonneroute A37’ opgericht waarin zij alle drie deelnemen. Het streven is om 50 procent van dit grote zonnepark op en langs de gehele A37 eigendom te maken van bewoners en bedrijven in het gebied.

Belangenbehartiging

Deze hoofdkoepel is samen met de nog aan te wijzen ontwikkelaar van de Zonneroute verantwoordelijk voor de bouw ervan en moet op die manier de gemeenschappelijke belangen van alle deelnemers in de drie gemeente behartigen. Voor alle coöperaties zijn woensdag de oprichtingsaktes getekend.

Dat is van belang om in het verloop van het aanbestedingstraject te kunnen meepraten met de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor deze aanbesteding. Voor meer informatie: Coevorden, Willy Heijnen uit Dalen, 06-26450075; Hoogeveen en hoofdkoepel, Guus Wessels, 06-51478868; Emmen, Wiebe Hilgen, 06-83962927.

Foto: staand v.l.n.r. Bert Raterink (Coevorden), Wiebe Hilgen (Emmen), Willy Heijnen (Coevorden); zittend v.l.n.r. Rik Jansen (Emmen), Guus Wessels (Hoogeveen en hoofdkoepel)

Zie ook:

Drie energiecoöperaties praten mee over Zonneroute A37