Coevorden – Alle fracties in de gemeenteraad, met uitzondering van de VVD, stemden voor een onderzoek naar één nieuwe locatie voor een milieustraat en gemeentewerf. Het PAC ging akkoord, maar had wel wat kanttekeningen.

Het college stelde voor onderzoek te doen. Volgens het college zijn de twee huidige locaties in het noordelijke en zuidelijke deel van de gemeente toe aan vervanging. De voorkeur gaat uit naar een plek langs de weg tussen Dalen en Oosterhesselen. Wethouder Jeroen Huizing liet eerder al weten, dat het een locatie moet worden waar inwoners gemakkelijk hun afval kunnen wegbrengen en waarbij zoveel mogelijk grondstoffen gescheiden worden ingezameld om te recyclen.

De gemeentewerf is de uitvalbasis van de buitendienst. Vanuit de twee huidige locaties worden dagelijks alle werkzaamheden van de buitendienst uitgevoerd zoals onderhoud aan groenvoorziening, de wegen en bijvoorbeeld de gladheidsbestrijding. De twee huidige milieustraten zijn bijna dertig jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Volgens het college kunnen de afvaldoelstellingen van de gemeente worden gehaald door te kiezen voor één milieustraat op een centrale plek in de gemeente, bovendien zou dat goedkoper zijn.

Onrealistisch

Waar de meeste fracties enthousiast waren over het voorstel was de VVD tegen. Bert Albring: “Het is onrealistisch om onnodig onderzoek te doen gezien alle obstakels. Bovendien zijn de te verwachten kosten aanzienlijk om één gemeentewerf in combinatie met één milieustraat te realiseren. Wij pleiten voor behoud van twee locaties. Waarom zouden we veel geld uitgeven aan plannen terwijl veel inwoners -gezien de reacties op Facebook en naar ons persoonlijk- dat niet willen. In het gebied zijn een zonnepark en hoogspanningsleiding aanwezig, waarvan verplaatsing niet mogelijk is. Verder hoort een gemeentewerf naar onze mening niet in het buitengebied, maar op een bedrijventerrein. Aandachtspunten zijn de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en ontsluiting. Het beoogde gebied is een toeristisch mooie fietsroute met een beeldbepalend landschap.” Verder wees Albring er op, dat bijna de helft van het totaal inwoners van de gemeente in stad Coevorden woont. “Zweeloo, onlangs nog gerenoveerd, is een mooie locatie voor het noordelijke deel van de gemeente. Bij het realiseren van één locatie kan illegale stort toenemen. Van belang is de uitgangspositie van de gemeente: verbetering van de dienstverlening aan de inwoners.”

Kanttekeningen PAC

Het PAC had enige kanttekeningen. Irene Driehuis: “Wij zijn voor het onderzoek, maar we hebben wel moeite met één voorkeurslocatie. Als blijkt dat deze locatie niet haalbaar is, beginnen we dan opnieuw? En werken we met dit onderzoek niet bewust naar de beoogde locatie toe. Wat ons betreft gaat de voorkeur uit naar een bedrijventerrein en niet in landelijk gebied. Bovendien durven wij te betwisten of dit een centrale locatie in de gemeente is.”

Voorstanders

Eddy Heeling van het CDA denkt er heel anders over. “Het is verstandig om serieus te onderzoeken wat nodig en mogelijk is. Een centraal gelegen locatie die gaat bijdragen aan te behalen doelen zou mooi zijn. Of emoties en sentimenten terecht zijn? De helft van de huishoudens maakt nooit gebruik van deze voorziening.” Hij pleitte er wel voor om te kijken of er meer afleverpunten voor groen afval kunnen komen.”

Wat betreft Hans Kamps van BBC2014 is het een prima voorstel, dat had wat hem betreft wel eerder mogen komen. “Een centraal gelegen locatie is een prima oplossing.” Hij noemde de mogelijkheid om een perceel dat van een agrariër die wenst te stoppen met zijn bedrijf te gebruiken. Henk Bouwers van PPC vindt het een mooi voorstel en hoopt dat het goed uitpakt. Ook kreeg het voorstel goedkeuring van de PvdA, zo liet Marjan Nijenbanning weten.

In zijn beantwoording vroeg wethouder Jeroen Huizing zich af of het gewenste behoud van twee milieustraten door de VVD niet duurder uitpakt. Albring reageerde: “Er is een precedentwerking. Als iemand in landelijk gebied een autobedrijf wil beginnen, hoe ga je daarmee om?” Huizing vond, dat je appels niet met peren moet vergelijken.

Onderzoek naar nieuwe gemeentewerf en milieustraat