Coevorden – Gezien de tegenwerpingen van de raadsleden in de commissievergadering van afgelopen week heeft het college de raad vanavond voorgesteld de plannen voor renovatie van veld 3 van Germanicus van de agenda te halen.

Daarmee konden de raadsfracties instemmen. Het college wil het voorstel verbeteren op een aantal punten. Zo wordt gekeken naar actualisatie en wordt een bredere uitvraag naar offertes gedaan. Er wordt kritisch gekeken naar het uitvoeringsniveau en de vergelijking met andere verenigingen. Daarnaast liet sportwethouder Joop Slomp weten, dat hij in gesprek gaat met Germanicus over de inbreng in de vorm van zelfwerkzaamheid. De communicatie met de werkgroep buitensport wordt verbeterd, zo zegde Slomp toe. “Zo willen wij ruimte scheppen om met een nieuw voorstel te komen.” In het voorstel werd een investeringskrediet van 255.000 euro genoemd alsmede kapitaallasten van 15.800 euro per jaar.

De fracties konden ermee instemmen om het onderwerp van de agenda te halen en dat wordt gesproken met verenigingen. Daarmee wordt recht gedaan aan het uitgangspunt harmonisatie, zoals eerder is besloten.