Dalen – LTC Dalen bestaat vijftig jaar en viert dat dit jaar met diverse activiteiten. Donderdagavond was er een receptie voor genodigden. Onder hen waren ook vertegenwoordigers van andere verenigingen en sportwethouder Joop Slomp. Bovendien werd een pubquiz gehouden in de kantine van sportpark ‘t Grootveld in Dalen onder leiding van Jan Altena en Lambert Hidding.

Voorzitter Gerrie Westenbrink blikte kort terug op de geschiedenis van de vereniging. “Destijds was er nog een sporthal in Dalen en werd uitgeweken naar Nieuw-Amsterdam. Later kwamen er kunststofbanen en nadat de sporthal was gebouwd kwamen er tennisbanen. In 1996 werd het eigen clubgebouw geopend.” Er werd bij de oprichting een prijsvraag uitgeschreven voor een naam van de club. “Het werd heel eenvoudig LTC Dalen”, aldus Westenbrink.

Er waren diverse voorzitters, onder wie Henk Sieben, die de functie van voorzitter jarenlang vervulde. Daarvoor werd hij in september 2021, bij de opening van de derde padelbaan, benoemd tot erevoorzitter. Sieben had nog een verrassing voor Westenbrink, want hij overhandigde het allereerste kasboek uit 1974.

Gezelligheid

“In vroeger tijden”, aldus Westenbrink, “groeide het ledental naar 463 en dat was veel voor een dorp als Dalen. Maar, meer dan de helft heeft nooit een racket aangeraakt. Zij waren lid voor de gezelligheid.” Het woord gezelligheid speelde een prominente rol in de toespraak van Gerrie Westenbrink. “In die dagen kwamen bekende tennissers naar onze vereniging voor het spelen van toernooi. In de loop der tijd nam het aantal leden af, omdat mensen ouder werden of bijvoorbeeld de golfsport hadden ontdekt. We gingen toen van vijf naar vier banen. In 2015/2016 hadden we nog circa 100 leden, de banen waren versleten en er was geen geld om die te herstellen. Het toenmalige bestuur en de leden hebben de schouders eronder gezet. Daar zijn we hen nog steeds dankbaar voor. Er kwam een nieuwe gebruiksovereenkomst met de gemeente en er kwam geld vrij. We gingen van vier naar twee banen, die er wel tiptop uitzagen. Onze vereniging hield een actie voor fundraising en Ons Dalen deed een duit in het zakje.”

Een van de belangrijkste veranderingen was de komst van padelbanen, “Enkele leden waren direct verknocht aan de sport. LTC Dalen heeft er inmiddels al drie. “Dat betekende een groei in het ledenaantal bij de eerste baan. Maar het aantal bleef stijgen en er kwam een tweede baan. We konden niet bevroeden dat er zoveel animo was dat we zelfs een derde baan op het terrein kregen. LTC Dalen beschikt daarnaast nog over twee tennisbanen. Naar ons oordeel is daarvoor te weinig bezetting, maar die willen we wel handhaven.”

Ledenstop

Gerrie Westenbrink meldde dat er inmiddels een ledenstop geldt. De grens is 500 leden en dat aantal is bijna bereikt. “Het gaat ons niet om nog meer leden te hebben, maar de sport moet voor iedereen financieel bereikbaar blijven. Gezelligheid is voor ons belangrijk. Leden moeten een aangenaam gevoel hebben bij de club, daar gaat het ons in de eerste plaats om.”

Na deze toespraak overhandigde Anja van der Heide, lid van de ledenraad van de KNLTB, afdeling Drenthe, een plaquette ter gelegenheid van het jubileum.

Programma

In het kader van het jubileum verzorgt LTC Dalen momenteel clinics op de basisschool. In mei worden voor de jeugd vijftig tennisballen verstopt op het sportpark. In iedere bal zit een prijsje en er zijn ook gouden ballen. Later volgt de prijsuitreiking Voor 1 juni staat een feestavond voor leden en introducees. Verder wordt een clubcompetitie in andere vorm gehouden. Deelnemers dienen zich individueel op te geven, dus niet als duo. De padelcommissie deelt de deelnemers in. In oktober staat nog een activiteit op het programma, die nog nader wordt ingevuld. De jubileumcommissie bestaat uit Marja Westenbrink, Annelie Brinks en Frank Blankestijn.