Coevorden – De leerlingen in de onderbouw vmbo, havo, vwo én de leerlingen bovenbouw vmbo doen dinsdag 21 november mee aan de Scholierenverkiezingen van ProDemos. De leerlingen kunnen op school hun stem uitbrengen in een echt stemhokje met het bekende rode potlood in een ruimte die dienst doet als stembureau. Net als bij de Tweede Kamerverkiezing een dag later moeten de leerlingen zich volgende week dinsdag eerst legitimeren. Dat kan met een ID-kaart of paspoort, maar het mag ook met de school- of bankpas.

De vaksectie geschiedenis heeft de leerlingen die meedoen met extra lessen voorbereid door hen aan de slag te laten gaan met vragen als: wat is democratie, hoe werken verkiezingen en waar staan de politieke partijen voor? Onderzoek toont aan dat scholierenverkiezingen voor de leerlingen bijdragen aan democratisch burgerschap en bovendien de kans vergroten dat deze leerlingen later ook daadwerkelijk gaan stemmen. Er doen ruim driehonderd scholen mee.

De stemmen van de leerlingen worden op het eind van de dag geteld en doorgeven aan ProDemos. Op woensdag 22 november is de landelijke scholierenuitslag en wordt ook de uitslag van De Nieuwe Veste bekendgemaakt. Het blijkt dat de trends in de scholierenuitslagen regelmatig overeen komen met die van de Tweede Kamerverkiezingen.