Coevorden – De gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met het voorstel van de vestiging voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Daarbij wordt grond in Holwert-Midden bij verkoop als eerste aan de gemeente aangeboden. Wel waren er kritische kanttekeningen.

Dit heeft mede te maken met mogelijke nieuwbouwplannen van De Nieuwe Veste in dit gebied. Dit onderwerp wordt apart besproken in de commissievergadering op dinsdag 19 januari, omdat de raadsleden heel wat vragen hebben.

Bernette Sieben (VVD) sprak haar verbazing erover uit, dat een rapport van de RUD Drenthe pas na vragen bij de stukken is gevoegd. “Toen ik begon te lezen, kreeg ik wel wat argwaan over de conclusies. Wat heeft het college over de streep getrokken om te kiezen voor de vestiging van een nieuwe school in dit gebied?”

Henk Mulder van BBC2014 was eveneens verbaasd. “Op 19 oktober kreeg college al het rapport van de RUD. Kennelijk vond het college het niet nodig om dit toe te voegen aan de stukken. Dat gebeurde pas na vragen hierover, terwijl de bevindingen onmisbaar zijn voor de oordeelsvorming. Zijn er nog meer documenten, die nog niet met de raad zijn gedeeld? De raad moet immers volledig worden geïnformeerd.”

Wethouder Jeroen Huizing zei in zijn reactie, dat hij uit de woorden van de raadsleden proefde, dat de raad niet volledig wordt geïnformeerd. “Ik wil dat met klem ontkrachten. De adviezen staan vermeld in de verstrekte stukken.”

Bernette Sieben stelde daarop, dat uit het rapport blijkt dat er wel degelijk belemmeringen zijn voor de vestiging van een school. “Er ligt nog wel een uitdaging.” Henk Mulder sloot zich hierbij aan. “Bij ons blijft nog steeds staan, dat het vreemd is dat het rapport niet voor de commissievergadering bekend is gemaakt bij de raad.”

Jerry Stoker van het PAC ging net als de andere fracties akkoord, maar vindt wel dat het rapport van de RUD vragen oproept, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een tankstation. Eddy Heeling van het CDA vindt het een uitdagend project op vele vlakken. “Wordt het te uitdagend, dan komen we er op terug.” Henk Bouwers van PPC vindt de nieuwbouw van de school een prachtig idee. “Maar het is wel een machtig duur project. De tijd zal leren hoe het zich gaat ontwikkelen. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn.”

Lees ook:

College bedolven onder vragen over Nieuwe Veste

College gaat uit van nieuwbouw Nieuwe Veste

Holwert-Midden in beeld voor Nieuwe Veste