Coevorden – De gemeente geeft een aanzet voor de herontwikkeling van het gebied Holwert-Midden, waarin mogelijk scholengemeenschap De Nieuwe Veste een plek gaat krijgen. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdag 8 december. Er wordt uitgegaan van de bouw en oplevering van de nieuwe school in 2024 en 2025. Wethouder Jeroen Huizing gaf vanmiddag uitleg over de plannen.

Onlangs werd reeds bekend, dat het college heeft besloten om diverse percelen in het gebied aan te wijzen als gebied waarop een voorkeursrecht geldt. Daarbij heeftde gemeente het eerste recht op koop. Overigens heeft de gemeente reeds 4200 m2 in eigendom.

Locaties

“Eerder al”, liet wethouder Jeroen Huizing vanmiddag weten, “werd dat reeds genoemd in het integraal huisvestingsplan, maar er was nog geen concrete invulling. Inmiddels hebben we allerlei scenario’s bekeken.” Daartoe behoorden ook de locaties, waar eerder basisscholen waren gevestigd (Wilhelminaschool, Mijndert van der Thijnenschool), De Pampert, de gemeentewerf en de Gansehof. Die vielen allemaal af ten opzichte van Holwert-Midden. De plannen worden begeleid door Ellen-Jane van Straten van adviesbureau HEMM uit Zwolle. Dit bureau richt zich op maatschappelijk vastgoed.

Scenario’s

Het nulscenario ging uit van geen maatregelen nemen. Dat betekende afslanking van de school of geen voortgezet onderwijs meer in Coevorden. Daarbij zouden we wel een half miljoen euro mislopen uit het gemeentefonds. Scenario 1 was een combinatie van nieuwbouw en renovatie, maar daarvoor waren de kosten relatief hoog. In scenario 2 werd gefaseerde nieuwbouw onder de loep genomen, dat dan hadden we nog steeds te maken met stijgende exploitatiekosten. Nieuwbouw op de huidige locatie, scenario 3, had als nadeel dat tijdens de bouw voor vervangende ruimte moest worden gezorgd. De keuze viel op scenario 4: volledige nieuwbouw op Holwert-Midden, een mooie plek bij het openbaar vervoer.” Momenteel heeft het gebied de bestemming bedrijven.

Ambities

“Het gebouw”, aldus Huizing, “is niet alleen een stapel stenen, maar richt zich meer op aansluiting bij het bedrijfsleven in een nieuw onderwijsconcept.” Frida Steenblik, voorzitter van het college van bestuur van De Nieuwe Veste, voegde eraan toe dat het onderwijs voor een grote vernieuwing staat. “Dat vraagt ook om vernieuwing van huisvesting, dat past bij de ambities van De Nieuwe Veste.”

Regiofunctie

Zij vervolgde: “In het huidige schoolgebouw is veel onbenutte ruimte en de exploitatiekosten zijn hoog. Nu gaat het om een half miljoen per jaar, maar dat bedrag loopt verder op. Qua duurzaamheid is het gebouw verre van optimaal. Als school willen wij een regiofunctie vervullen met goed en zo breed mogelijk onderwijs in een duurzaam gebouw.” De Nieuwe Veste verzorgt onderwijs van vmbo tot en met gymnasium en wil dat aanbod in stand houden. Daartoe behoort steeds meer passend onderwijs voor individuele leerlingen.

Momenteel telt de school zo’n 1300 leerlingen, dat aantal zal de laatste jaren nog iets dalen. Frida Steenblik verwacht, dat er rond 2034 een stabilisatie in het aantal leerlingen komt met mogelijk zelfs een stijging. Er gaan regelmatig stemmen op voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Coevorden, maar dat is niet realistisch. “Je kunt en mag niet zomaar beginnen met mbo, wel kunnen we gaan samenwerken met het mbo”, aldus Steenblik.

Kosten

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel wordt een programma van eisen voorbereid. De haalbaarheid van de locaties wordt verder onderzocht. In 2021 volgt de definitieve locatiekeuze. Vervolgens moeten gronden en panden worden aangekocht, moet worden onderzocht hoe het is gesteld met de bodemverontreiniging en aanverwante zaken. Huizing rekent op zo’n 30 miljoen voor nieuwbouw van de school, terwijl door alle andere genoemde onderdelen er nog eens 6 tot 12 miljoen bij komt. “Voor de gemeente zou dat bijna een ton aan kapitaallasten per jaar zijn.”

De Nieuwe Veste maakt voor onder andere muzieklessen gebruik van het Cultuurhuis onder hetzelfde dak als het gemeentehuis. Dat blijft ook zo, verzekert Frida Steenblik. In de nieuwbouw is ook ruimte voor een gymzaal. “Zo’n ruimte is gewoon nodig, denk ook ook bijvoorbeeld het afnemen van examens.” De sportlessen blijven verder waar die nu worden gehouden, namelijk in sportaccommodatie De Swaneburg.

De school op de huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan is in diverse fasen gebouwd. Als De Veste bood het onderdak aan de lts. In 1995 is een bouwlaag op het gebouw gezet. Mogelijk is in dit gebied ruimte voor woningbouw.

De komst van De Nieuwe Veste naar Holwert-Midden kan volgens het college vernieuwing van het gebied op gang brengen en andere ontwikkelingen aantrekken.

Lees ook:

Holwert-Midden in beeld voor Nieuwe Veste