Coevorden – Holwert-Midden is in beeld als mogelijke locatie voor De Nieuwe Veste. Het college heeft besloten om diverse percelen in het gebied aan te wijzen als gebied waarop een aantal artikelen uit de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) geldt. Daarbij wordt grond als eerste aan de gemeente aangeboden.

Stijging grondprijzen voorkomen

Daarmee wordt voorkomen, dat de grondprijzen stijgen na het bekend worden van plannen en eventuele speculatieve aankopen door bijvoorbeeld projectontwikkelaars. De gemeente kan samenhangend ruimtelijk beleid ontwikkeling in het gebied.

Het college heeft dit besloten met het oog op mogelijke aanpassingen van de huidige bestemming. De college laat dit aan de raad weten door middel van een brief. Die staat bij de ingekomen stukken, die aanstaande dinsdag tijdens de commissievergadering worden besproken. De Wvg is door de gemeente Coevorden niet eerder toegepast.

Holwert-Midden heeft net als Holwert-Zuid en het stationsgebied een opwaardering nodig. Daarbij is volgens het college een andere bestemming van dit gebied denkbaar, zoals maatschappelijk en/of gemengd.

De Nieuwe Veste

Specifieke aanleiding voor een mogelijke aanpassing van de huidige bestemming is de verkenning naar toekomstscenario’s voor De Nieuwe Veste, waarbij ook vernieuwing van de huisvesting een belangrijk onderdeel is. De gemeente heeft de zorgplicht voor adequate huisvesting van het voortgezet onderwijs.

Voor nieuwbouw is Holwert-Midden als mogelijke vestigingsplek aangemerkt, onder meer vanwege de ligging en bereikbaarheid. “Een school voor voortgezet onderwijs is een belangrijke basis voor het aantrekken van andere ontwikkelingen en nieuwe functies aantrekken naar Coevorden”, zo schrijft het college.

De in het gebied Holwert-Midden gelegen gronden zijn slechts voor een deel in eigendom van de gemeente. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat de gemeente de benodigde regie kan nemen, wordt de Wvg toegepast. Daarvoor is de medewerking van eigenaren en de gemeenteraad nodig.

De complete agenda met bijbehorende stukken voor de commissievergadering is hier te vinden.

Foto: afbeelding uit het projectplan Holwert-Midden uit 2013 (foto gemeente).