Coevorden – Vanuit de rijksoverheid wordt extra geld beschikbaar gesteld voor inwoners met een smalle beurs en is ter compensatie van de hoge energielasten. Het gaat om een bedrag van 200 euro per huishoudens. De rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat het uitkeren van dit bedrag via de gemeenten gaat.

De gemeente Coevorden verwacht het geld uiterlijk maart 2022 van het rijk te ontvangen. Huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen rond die tijd de compensatie waarschijnlijk automatisch overgemaakt. Met minima met een andere vorm van inkomen wordt dan contact opgenomen.

Voor iedereen geldt de aangekondigde verlaging van de energiebelasting voor 2022. Daarnaast wordt de belastingkorting op de energiebelasting verhoogd.