Dalen – Jessica Poel uit Dalen maakt de gang naar de rechter. Haar wens, aanpassing van haar huidige woning, is er al sinds oktober 2019 en is inmiddels een slepende kwestie geworden.

Jessica Poel kreeg inmiddels drie andere woningen aangeboden, omdat verhuizen een goedkopere optie zou zijn. Jessica en haar advocaat Meindert Doornbos stellen, dat de woningen niet voldoen aan de eisen in het opgesteld adviesrapport. Daarover is duidelijk verschil van mening met de gemeente.

Jessica Poel heeft een reeks aandoeningen, waardoor zij is aangewezen op mantelzorg die zij in haar huidige omgeving krijgt. In huis kan zij zich moeilijk bewegen. Er zit een hoge drempel tussen de keuken en bijkeuken, de deuren zijn te smal voor een rolstoel en de keukenopstelling is te hoog. In slechte tijden staat er een bed in haar woonkamer, in goede tijden kan zij korte stukjes lopen. De aanpassingen zouden ruim 35.000 euro moeten kosten.

Medio juni van het afgelopen jaar bepaalde de onafhankelijke bezwaarcommissie, dat er een nieuw medisch advies moest komen. Daarin werden aanbevelingen gedaan voor aanpassing van haar woning. Een vervolgzitting was er op 2 november. Het resultaat was, dat de bezwaarcommissie een advies gaf, dat werd voorgelegd aan de gemeente. In het advies werden aanbevelingen gedaan voor aanpassing van haar woning. De gemeente heeft overigens het recht om andere, passende woningen aan te bieden.

Dat deed de gemeente inderdaad, omdat dat goedkoper zou zijn. Jessica Poel liet weten, dat ook deze woningen nog aangepast moeten worden. Bovendien is een aangeboden seniorenwoning in Dalen een stuk kleiner. Haar jongste dochter staat op haar huidige adres ingeschreven, maar dan kan volgens Jessica straks niet door gebrek aan ruimte. In het adviesrapport van de Wmo staat, dat Jessica Poel alleen woont. In deze seniorenwoning in Dalen zouden de aanpassingen minder dan 3.000 euro kosten.

“Ik zou graag willen”, aldus Jessica, “dat de opzichter van Domesta in de aangeboden seniorenwoning in Dalen de mogelijkheden aan de hand van het rapport gaat bekijken. Verhuizing zou volgens de gemeente circa 5.000 euro kosten inclusief verbouwing, verhuizing en herinrichting. Daar denken wij heel anders over. De deurposten zijn te smal voor een rolstoel, boven moet een slaapkamer worden gerealiseerd, de keuken moet worden aangepast, de slaapkamer is te klein om er een linnenkast te plaatsen en de eettafel past niet in de woonkamer.”

Zie ook:

Bezwaar Jessica Poel is gegrond verklaard