Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Geesbrug – Geeserraai 4a: voor het plaatsen van een bovengrondse opslagtank met diesel

Coevorden – Alte Picardiëkanaal 24: actualisatie intrekkingsbesluit voor het in werking hebben van biovergister (def. besluit actualisatie)

Gemeente Coevorden – instellen bushaltes – Oosterhesselen

Meppen – Dennekampen 11: voor verandering van bedrijf in hekwerken. Er komt een schuur als voertuigberging en houtopslag.

Wachtum – Grevenberg 9a: voor het hebben van een logiesfunctie in de schuur (verlenging)

Coevorden (Steenwijksmoer) – Veenschapsweg 3: voor het renoveren van de woning (verleend)

Dalen – Burg. Ten Holteweg 47: voor tijdelijk toestaan van bedrijfsmatige activiteiten gedurende twee jaar (verleend)

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van 4 bomen (aanvraag)

Gemeente Coevorden – Gebied Noord: voor het kappen van 4 bomen (aanvraag)

De Kiel – Eserstraat 23: voor het kappen van 2 esdoorns (aanvraag)

Coevorden – Weijerswold 16: voor het verbranden van groenafval (weigering)

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Aalden – Aelder Hooghe ong. voor het bouwen van een woning (verleend)

Coevorden – Burg. Van der Lelysingel 13: voor het uitbreiden van de woning (verleend)

Dalen – Brinkkampen 2: voor het kappen van een beuk (verleend)

Noord-Sleen – Dorpsstraat 26: voor het kappen van twee kastanjebomen (verleend)

Coevorden – Friesestraat 21: voor het hebben van reclame (aanvraag)

Openbare raadsvergadering gemeenteraad Coevorden op dinsdag 12 oktober 2021

Aalden – Aelder Hooghepad ong.: voor het kappen van drie eiken (verleend)

Noord-Sleen – Emmerstraat 5: voor het vergroten van de dakkapel (aanvraag)

Coevorden – Gramsbergerstraat ong.: voor het bouwen van 5 woningen (aanvraag)

Wezup – Brugstraat 5: voor het hebben van een tijdelijk spoelwaterbassin (verlenging)

Coevorden – Gramsbergerstraat ong.: voor het bouwen van 25 woningen (aanvraag)

Stieltjeskanaal – Stieltjeskanaal 78: voor het hebben van 5 camperplaatsen gedurende 3 jaar (aanvraag)

Provincie

Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming -positieve weigering- Broeklanden 17 7856 TK Benneveld

Aanwijzingsbesluit DAEB EK Veldrijden 2021

Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

Instellingsverordening Commissie Leefomgeving (cieL) provincie Drenthe