Coevorden – De beoogde nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden is Renze Bergsma, 45 jaar uit Woudrichem.

Dat werd zojuist bekendgemaakt door Margriet Fissering, voorzitter van de vertrouwenscommissie, tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond. Zij gaf eerst een uiteenzetting van de gevolgde procedure. De vertrouwenscommissie bestond uit onder meer de zeven fractievoorzitters van de partijen in de Coevorder gemeenteraad. Na de eerste selectie door de commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, kwamen vijf mannen en twee vrouwen naar voren. Daarna zijn vier kandidaten uitgenodigd voor een tweede ronde.

Er hadden 32 belangstellenden gesolliciteerd: drieëntwintig mannen en negen vrouwen. De aanbeveling gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. Zij laat als eerste de aanbevolen kandidaat screenen door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Ook vindt fiscaal onderzoek plaats door de Belastingdienst.Daarna spreekt ze met de kandidaat en draagt de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente. Voor de vaststelling van de profielschets konden inwoners meedoen aan een enquête, waarin zij karaktereigenschappen konden noemen voor een nieuwe burgemeester.

Bergsma voldoet aan de vastgestelde profielschets. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring; hij is gedeputeerde geweest in de provincie Noord-Brabant en was tien jaar wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Woudrichem. Hij is momenteel statenlid van de provincie Noord-Brabant. Renze Bergsma heeft een duidelijke visie op het functioneren van het openbaar bestuur in relatie met de samenleving. Ook op het gebied van bestuurlijke samenwerking, openbare orde en veiligheid heeft hij laten zien over voldoende kennis en ervaring te beschikken om op basis daarvan adequaat te kunnen handelen. Hij weet wat er speelt, kan daarop reflecteren en zet dat vervolgens in om tot resultaten te komen. Aan de vertrouwenscommissie heeft hij duidelijk gemaakt een goede balans aan te kunnen brengen in het daadkrachtig opereren en leggen van verbinding tussen partijen.

Als bestuurder en als mens komt hij over als iemand die oprecht is en rust uitstraalt. Deze kandidaat heeft een persoonlijkheid waarmee hij op een, bij Coevorden passende wijze, weet te verbinden; met empathie als vanzelfsprekend en daadkrachtig waar nodig. De raad ziet in Renze Bergsma de nieuwe burgemeester van Coevorden en plaatst hem vol overtuiging op plaats één van de aanbeveling die aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gezonden.

Bergsma is lid van het CDA. Jarenlang had Coevorden, tot de komst van Bert Bouwmeester (D66), VVD-burgemeesters. Margriet Fissering: “Als vertrouwenscommissie hebben we de politieke belangen absoluut buiten beschouwing gelaten. Het gaat om de juiste persoon voor deze gemeente.”