Regio – Om de herstart van het culturele leven in Drenthe een extra impuls te geven, stelt het college van gedeputeerde staten een bedrag van ruim 450.000 euro beschikbaar uit het Drents Noodfonds Cultuur. Een derde deel ervan is bestemd voor een cultuurmakersloket, het overige geld is bedoeld voor het organiseren van openingsactiviteiten bij bijvoorbeeld theaters en musea.

Met de versoepelingen van de coronamaatregelen komt de cultuursector langzaamaan weer tot leven. De Drentse culturele instellingen zijn er tot nu toe zonder grote kleerscheuren van af gekomen, mede door de steunmaatregelen van het Rijk, de gemeenten en de provincie. Ook het Kickstart Cultuurfonds heeft een aantal culturele instellingen in Drenthe ondersteund. Kleine instellingen en individuele cultuurmakers werden niet altijd bereikt met de reguliere steunmaatregelen.

Om die groep van zelfstandig kunstenaars en artiesten, maar ook verenigingen en stichtingen te helpen hun activiteiten op te pakken nu het weer kan, opent de provincie een cultuurmakersloket. Gevestigde cultuurmakers kunnen een bedrag van maximaal 2.500 euro aanvragen voor een nieuw project. In totaal is voor dit loket 150.000 euro beschikbaar, dat evenredig verdeeld wordt over de drie regio’’s: Zuidoost-Drenthe, Noord- en Midden-Drenthe en Zuidwest-Drenthe.

De verwachting is dat het loket binnen twee weken zal openen. Op de website van de provincie zijn dan eenvoudige aanvraagformulier te vinden. Het is de bedoeling om aanvragen binnen vier weken te behandelen. Instellingen die al een structurele subsidie van de provincie ontvangen, zijn van deze regeling uitgesloten.

Musea en theaters

Naast dit cultuurmakersloket stelt het college van Gedeputeerde Staten aan onder meer musea en theaters ook middelen beschikbaar voor de opstart van openingsactiviteiten die in en kort ná de zomer plaatsvinden.

Zowel de kleine musea als de musea van provinciaal belang, de zes Drentse theaters en het Drents Archief krijgen een vooraf vastgesteld bedrag om een opstartactiviteit te organiseren in samenwerking met lokale culturele ondernemers en organisaties. Voor 1 augustus krijgen deze instellingen bericht hoe ze de subsidie kunnen aanvragen.
De Drentse gemeenten krijgen een bijdrage van 10.000 euro voor opstartactiviteiten van overige gemeentelijke podia, bibliotheken en presentatieplekken.

Volgens gedeputeerde Cees Bijl snijdt het mes aan twee kanten: “Cultuuraanbieders kunnen met inzet van lokale cultuurmakers laten zien dat er weer veel gebeurt en een breed publiek kan op deze manier hernieuwd kennismaken met cultuur. Daarmee brengen we zo snel mogelijk de reuring terug in een sector die dat heel hard nodig heeft.”