Coevorden – De gemeente Coevorden werkt aan een nieuwe woonvisie. Wat heeft de gemeente nodig voor wonen in de komende jaren? Hiervoor werden al bijeenkomsten gehouden met corporaties, makelaars en ontwikkelaars. Nu is het de beurt aan de inwoners: wat denken zij dat het gebied nodig heeft? Huur? Koop? En welke huizen? Hoe ziet het er over tien jaar uit?

Inwoners van de gemeente kunnen op donderdag 2 en 9 september horen wat de feiten en cijfers zijn en meedenken over de toekomst. De huizenmarkt, bouwen, het tekort aan koopwoningen. De situatie is totaal anders dan een aantal jaren terug. Wat hebben we de komende jaren nodig voor de stad en wat voor de dorpen? Vragen waarop de gemeente graag een antwoord wil.

Bijeenkomsten online/fysiek

Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over de toekomst van het wonen in de gemeente Coevorden. Er is vanwege de coronamaatregelen beperkt plaats voor de bijeenkomsten. Daarom is de bijeenkomst van donderdag 2 september in de raadzaal van het gemeentehuis online te volgen via deze link. De bijeenkomst op donderdag 9 september vindt plaats in dorpshuis De Hesselerhof aan de Beatrixlaan in Oosterhesselen. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Aanmelden voor één van deze bijeenkomsten kan door te mailen naar wonen@coevorden.nl.

Woonvisie

In een woonvisie staat in grote lijnen wat de gemeente wel en niet wil op het gebied van wonen. De nu geldende visie is gericht op de ontwikkelingen van vier jaar geleden: krimp. Hiervoor zijn destijds partners en alle dorpsbelangen gevraagd mee te denken. Nu is de situatie anders en de vraag is natuurlijk hoe het de komende jaren zal gaan. De woonvisie is altijd gebaseerd op feiten en cijfers uit onderzoeken én op kennis en ervaring van partners zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en makelaars.

De bedoeling is dat de gemeenteraad in december de nieuwe woonvisie vaststelt. Daarna kunnen er concrete plannen gemaakt worden, zodat in 2022 volgens de nieuwe woonvisie gewerkt kan worden.