Coevorden – De activiteiten van vandaag tijdens de Garnizoensdagen werd vanochtend om tien uur geopend in een park met een inspectie van de troepen door locoburgemeester Jeroen Huizing, vergezeld door Herman Woltersom en Alexander Moes. Dat verliep geheel naar wens.

Het is 350 jaar geleden, dat Coevorden werd ontzet. Dat rampjaar 1672 wordt dit weekend herdacht met veel activiteiten in het park en het centrum van Coevorden. In het park is een compleet kampement ingericht.

Zaterdag

De hele dag is er een oude ambachtenmarkt op de Markt en zijn er patrouilles door het centrum door de deelnemende (re-enactment)groepen, kinderspelen en demonstraties. Het Reünie-Orkest Artillerie en Vive les Gueux treden op in zowel het centrum als het Van Heutszpark. In het park werd vanochtend reeds de Slag om Coevorden nagespeeld. Om 14.00 uur is dat nogmaals het geval. Het Reünie-Orkest treedt om 15.00 uur een halfuurtje op aan de voorzijde van De Schutse.

Om 14.30 uur begint een lezing door Ineke den Hollander, schrijver van het boek ‘1672. Een Schricklijck Jaer’. De lezing vindt plaats in museum Thijnhof aan de Gasthuisstraat.

Om 16.30 uur verzorgt het Reünie-Orkest Artillerie een daverende uitvoering van ‘Ouverture 1812’ van Tsjaikovski in het park, bijgestaan door alle re-enactmentgroepen.

Van 19.00 tot 22.30 uur is het in het kampement in het park muziek van Porterhouse.

Zondag

Zondag begint het programma in het park om 10.30 uur met spectaculaire demonstraties door het 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz. De hele dag is er ook weer de ambachtenmarkt op de Markt in het centrum, evenals kinderspelen, demonstraties en patrouilles. Er is koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur. Net als zaterdag treden het Reünie-Orkest Artillerie en Vive les Gueux op in het centrum en het Van Heutszpark.

Om 14.00 uur is weer de Slag om Coevorden in het van Heutszpark en gaan de troepen daarna naar het centrum. Burgemeester Renze Bergsma, wethouder Joop Slomp en de commandanten van de troepen gaan naar het Kasteel, waar zij om 15.00 uur het defilé van alle troepen afnemen.

De afsluiting van het evenement is om 16.00 uur in het park door burgemeester Renze Bergsma met alle re-enactmentgroepen, Reünieorkest Regiment Van Heutsz en Vive les Gueux.

Meer informatie over de Slag om Coevorden staat op de website www.garnizoensdagcoevorden.nl en op de Facebookpagina.

Zie ook:

Garnizoensdagen officieel geopend