Coevorden – Eerder dit jaar is op basis van klachten door omwonenden onderzoek gedaan naar de stofoverlast van Houtdrogerij Friesland (HDF) aan de Marconiweg in Coevorden. Later werd de naam HDF Recycling. De daarmee gepaard gaande kosten voor de gemeente bedragen voor dit jaar naar verwachting 100.000 euro. Dat staat in de halfjaarrapportage van de gemeente, die dinsdag in de commissievergadering aan de orde komt.

Handhaving zorgt voor kosten

Uit het onderzoek en diverse bezoeken door de RUD Drenthe (uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en – handhaving) en andere toezichthoudende instanties aan het bedrijf is gebleken dat een strengere en hogere frequentie van inzet handhaving noodzakelijk is. Dat brengt kosten met zich mee. Een deel van deze kosten kunnen mogelijk worden gedekt vanuit beschikbare budgetten. De mate waarin is op dit moment nog niet in schatten waardoor dit mogelijk leidt tot een budgetoverschrijding in 2020.

Coevorden wordt wakker

De brief ‘Coevorden wordt wakker’ van mevrouw Dineke Eikens namens de omwonenden staat bij de ingekomen stukken. Daarin doet zij uit de doeken wat er aan de hand is. De kwestie sleept al lange tijd. Na de commissievergadering van dinsdag is er de volgende dag weer een gesprek in het gemeentehuis met omwonenden, de RUD en andere betrokkenen. De complete brief is HIER te lezen.

Hartenkreet

De brief eindigt met een hartenkreet van de omwonenden. “Wij hebben al het nodige in het werk gesteld bij de RUD, gemeente en politie. Waarom worden wij steeds aan het lijntje gehouden? Welk spel wordt hier gespeeld ten koste van de bevolking? Gaat geld boven gezondheid en durft niemand zijn nek uit te steken?”

Lees ook:

“Wij maken ons zorgen om gezondheid”