Coevorden – Het terrein op de hoek van de Drostenstraat en de Burgemeester Feithsingel is een beoogde nieuwe locatie voor dertig flexwoningen. Flexwoningen kunnen in de toekomst op een andere locatie worden geplaatst. Voor inwoners die door omstandigheden lastig woonruimte kunnen vinden, is dit een uitkomst. Denk hierbij aan starters, mensen die door sociale omstandigheden (zoals een scheiding) snel een woning nodig hebben of werknemers die voor langere tijd in de gemeente Coevorden verblijven.

Het initiatief is van de gemeente Coevorden en Woningcorporatie Domesta. Het gaat om woningen met één of meerdere slaapkamers die in twee of drie woonlagen worden gebouwd. Voor dit plan kunnen alle mensen reageren die zijn ingeschreven bij Thuiskompas als woningzoekende in Coevorden. De woningen worden verhuurd door Domesta.

De locatie van circa 5300 m2, eerder stond er een school, is reeds eigendom van de gemeente. Bij de locatiekeuze is rekening gehouden met factoren als bereikbaarheid, de nabijheid van voorzieningen en de woonbehoefte van potentiële huurders.

De verwachting is dat de technische onderzoeken, zoals bodemonderzoek, in het najaar van 2023 zijn afgerond. Domesta en de gemeente streven naar een oplevering van de woningen in 2024.

Inloopbijeenkomst

De gemeente Coevorden en Domesta nodigen omwonenden en belangstellenden van harte uit om de plannen te bekijken en te reageren. Dit kan tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 18 juli van 16.30 tot 19.30 uur in Plaza Sportz, Klinkenvlier 1. Tijdens deze inloopbijeenkomst is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen, suggesties te delen en meer informatie te krijgen over het plan. In het najaar wordt opnieuw met bewoners gesproken. Vragen gaan we opnieuw met bewoners in gesprek.

Wie vragen heeft, kan die stellen via wonen@coevorden.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project op locatie Drostenstraat? Dan kunt u zich HIER aanmelden voor de nieuwsbrief.

Bron: gemeente Coevorden; foto: Google Maps.