Schoonoord – In het dorpshuis aan de Kerklaan in Schoonoord wordt morgen, donderdag 13 juni, een informatiebijeenkomst gehouden over met name de locatie van de huidige Burgemeester S.J. van Royenschool in relatie tot het toekomstige MFA (Multifunctionele Accommodatie) in Schoonoord. Onlangs heeft de gemeente besloten een MFA te ontwikkelen.

In de gemeentelijke uitnodiging staat in de aanhef per abuis de datum 19 juni vermeld.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur. De gemeente Coevorden en Dorpsbelang Schoonoord worden bijgestaan door Karin Peeters van stedenbouwkundig bureau PeetersenDaan uit Leeuwarden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via i.vasse@coevorden.nl met vermelding van ‘Bijeenkomst Schoonoord’.

De MFA vervangt de verouderde gebouwen van de basisscholen De Slagkrooie en de Burgemeester S.J. van Royenschool, alsmede het dorpshuis. Bij invulling van de locatie van de S.J. van Royenschool denkt de gemeente aan woningbouw. Voordat de gemeente hiervoor plannen maakt, wil zij graag ook de kennis en ideeën van omwonenden aan en rond de Sportparklaan uit Schoonoord horen en hen -waar mogelijk- betrekken bij de plannen.

Jos Wortelboer, projectleider MFA Schoonoord van de gemeente Coevorden, praat de aanwezigen bij over de plannen voor de MFA. Ook deelt PeetersenDaan de eerste analyse van de cultuurhistorische, landschappelijke en stedenbouwkundige waarden van de omgeving rondom huidige school aan de Sportparklaan.