Gees – In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool De Klimop’ aan de Wethouder H. Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven.

Inwoners van Gees pleitten voor woningbouw, waarbij levensloopbestendige woningen voorkeur had. Plaatselijk Belang werd bijgestaan door Pathuis & partners, ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed. De gemeente heeft een akkoord afgegeven, waardoor verder aan de plannen kan worden gewerkt.

Samen met de gemeente heeft de werkgroep herbestemming scholen een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De gedachten gaan uit naar de bouw van zes schuurwoningen, bijvoorbeeld vier vrijstaande woningen en twee woningen als twee-onder-een-kapwoning. De grondoppervlakte is 3600 m2, waarvan 1000 m2 is bestemd voor inwoners van Gees, bijvoorbeeld voor duurzame energie-opslag en/of een gemeenschappelijke moestuin.

Het idee van Plaatselijk Belang is om potentiële bewoners zelf te laten bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de totstandkoming van hun toekomstige woonplek. Daarvoor zijn twee vormen mogelijk. De eerste vorm is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een groep belangstellenden richt dan een vereniging op en samen met een procesbegeleider ontwikkelt deze groep het gehele verdere bouwplan op de locatie De Klimop. In de tweede vorm koopt bijvoorbeeld Pathuis & partners de school en leveren zij aan de toekomstige eigenaren een bouwrijpe kavel. Vervolgens kan men samen met Pathuis & partners kijken welke wensen en behoeften er bestaan met betrekking tot kavelgrootte, soort en omvang woning en prijsklasse.

Belangstellenden kunnen zich tot dinsdag 15 juni via mail melden: klimopschoolgees@gmail.com. Daarna komt er een informatieavond op dinsdag 22 juni.

Bron: Geesweb. Het complete artikel is hier te lezen.