Coevorden – De rotonde op het Stationsplein is bijna klaar. De werkzaamheden startten op 18 mei en zouden morgen, vrijdag 26 juni, aan het eind van de dag klaar moeten zijn. Daarmee worden heel wat werkzaamheden afgesloten. De tunnel is klaar, het kunstwerk Viraal Spiraal is geplaatst en aan de Holwertzijde is een kademuur aangelegd, zodat de gracht is doorgetrokken.

De eerste werkzaamheden vonden plaats op het Europark waar een spoorboog werd gerealiseerd. Daardoor is rangeren in het centrum verleden tijd en konden sporen worden verwijderd. Aan de Holwertzijde waren al enige tijd extra parkeerplaatsen en bovendien kwam er een P+R.

Door de werkzaamheden bij de rotonde werd het busstation tijdelijk verplaatst naar de Holwertzijde. Dit busstation is tot en met oktober in gebruik, waarna die weer wordt verplaatst naar de centrumzijde.

Het geld voor de herinrichting van de stationsomgeving en gerelateerde zaken komt uit de zogenoemde RSP-gelden (RSP staat voor Regiospecifiek Pakket) vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Het gaat daarbij om 36 miljoen euro, waaraan de gemeente 7,55 miljoen euro bijdraagt. Sinds 2009 is daarvoor jaarlijks geld gereserveerd. Het geld is geoormerkt en dient besteed te worden aan spoorgerelateerde zaken.

Daarnaast is het zebrapad op de Van Heutszsingel vernieuwd en kwam er een nieuw zebrapad ter hoogte van de Molenbelt.

De komende maanden worden de centrumstraten heringericht, waarmee inmiddels een begin is gemaakt.

Lees ook:

Aanpak centrumstraten is fasegewijs