Coevorden – Over circa drie weken komt de onafhankelijke bezwaarcommissie met een advies over de kwestie rond een aangepaste woning voor Jessica Poel uit Dalen. Dat advies wordt voorgelegd aan de gemeente.

Vanmiddag was er een hoorzitting in het gemeentehuis. Het voorstel van mevrouw Brecht Rink om in alle rust en zonder de media met elkaar in gesprek te gaan vond gehoor bij de advocaat van Jessica Poel, maar niet bij de woordvoerster van het college: zij ziet daarin geen heil.

Jessica Poel kampt met allerlei aandoeningen en is grotendeels aangewezen op een rolstoel. Zij wil graag haar woning in Dalen aangepast hebben. De gemeente concludeerde eerder, op basis van een medisch rapport aan de hand van een telefoongesprek, dat haar woning niet aangepast hoeft te worden.

“Gemeenschapsgeld”

Medio juni besloot een onafhankelijke bezwaarcommissie, dat er een nieuw medisch advies moet komen. Dat advies verscheen en daarin zijn aanbevelingen gedaan voor aanpassing van haar woning. De gemeente diende een besluit te nemen over het rapport, dat gedeeld werd met de bezwaarcommissie. De woordvoerster van het college: “Wij passen het beleid toe, dat doet het adviesbureau niet. Immers, je gaat wel met gemeenschapsgeld om.” De aanpassing van de woning van Jessica Poel zou ruim 35.000 euro kosten.

Twee woningen

In verband met dit bedrag besloot de gemeente eerst een woning aan de Jeroen Boschstraat in Poppenhare aan te bieden, omdat deze reeds aangepast zou zijn. Deze woning is kleiner dan haar huidige woning en moet bovendien ook nog worden aangepast. Daarnaast vervalt de mantelzorg, die zij momenteel van buren en vrienden krijgt. Kort erop kwam opeens een seniorenwoning vrij aan dezelfde straat als waar Jessica Poel nu woont. Dit huis is erg klein, moet ook worden aangepast en biedt geen ruimte aan haar dochters, die op haar adres staan ingeschreven. Dit waren de bevindingen van Jessica Poel. Volgens de gemeente kosten de aanpassingen in deze woning een stuk minder.

Advocaat M.G. Doornbos wees erop, dat van de 35.000 euro voor aanpassing van de huidige woning 19.000 euro is bestemd voor de keuken. “Dat bedrag geldt ook voor de aanpassing van de aangeboden twee woningen.”

Media-aandacht vervelend

De woordvoerster van de gemeente voegde eraan toe, dat de vele media-aandacht als heel vervelend is ervaren. “Het lijkt erop, dat mevrouw Poel deze woningaanpassing hoe dan ook wil.” Dat schoot Jessica Poel in het verkeerde keelgat. Zij raakte tijdens de hoorzitting hevig geëmotioneerd en verliet enige tijd de zaal. De gemeentelijk vertegenwoordiger liet weten dat haar dat raakte.

“Maar het raakt ook de medewerkers van de gemeente. Sommigen zijn bijna letterlijk omgevallen. We hebben deze zaak heel zorgvuldig behandeld.” Dat laatste voorzitter Brecht Rink vanzelfsprekend: “Dat hoort bij het werk.” Rink duidde erop, dat de media vaak de zaken van één kant belichten. Daarvoor bood zij even later haar excuses aan. Immers, alle media die deze zaak hebben gevolgd, hebben de gemeente gebeld om een reactie. Om privacyredenen wilde of kon de gemeente niet reageren.

Beeldvorming

Jessica Poel wees er geëmotioneerd op, dat niemand van de gemeente bereid was naar haar te luisteren. Ik heb de verantwoordelijk wethouder een mailtje gestuurd, ik heb alle fractievoorzitters aangeschreven. Ik ben steeds beoordeeld op beeldvorming, ik heb de kans niet gekregen om mijn verhaal te doen. Het verhaal wordt gebracht zoals het hen uitkomt.” Tijdens de hoorzitting waren onder andere twee vriendinnen en een buurman aanwezig om haar waar mogelijk bij te staan.

Nieuw medisch advies Jessica Poel bevat aanbevelingen voor woningaanpassing