Coevorden – De gemeenteraad heeft dinsdag de Kaderbrief vastgesteld na een vergadering, die zo’n acht uur duurde. Wel zijn vervolgens diverse moties aangenomen van de in totaal vijftien moties.

In de kaderbrief schetst het college de ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het aanstaande begrotingsjaar en het meerjarenperspectief.

De moties betroffen onder andere een verkeersveilige omgeving rond scholen, duurzaamheid, kernwapens, het schrappen van leges voor non-profit organisaties die leunen op vrijwilligers, klimaatadaptatie, een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van dorpshuizen en wijkgebouwen, een pleidooi voor aansluiten bij de NK Tegelwippen of de actie Steenbreek, menstruatie-armoede en oplaadmogelijkheden voor fietsen en auto’s.

De komende dagen zal Coevorder Nieuws nader ingaan op de moties en de discussie tussen de raadsleden over allerlei onderwerpen.