In april stelde de gemeente Coevorden het Noodfonds beschikbaar voor verenigingen, dorpshuizen en buitenzwembaden die in de problemen kwamen door de hoge energielasten. De periode dat aanvragen gedaan kunnen worden is verlengd tot eind juni 2024. Daarnaast is de regeling verruimd. Ook wanneer het om verhoogde huurlasten gaat kan een aanvraag worden ingediend.

Aanleiding was destijds de hoge inflatie en de sterk gestegen energieprijzen. Die hebben soms grote gevolgen voor sportverenigingen, buitenzwembaden en dorpshuizen in onze gemeente. De mate waarin zij hierdoor worden geraakt verschilt per situatie.

De regelingen vanuit het Rijk zijn niet altijd toereikend voor deze partijen. Sportverenigingen, buitenzwembaden en dorpshuizen spelen een belangrijke rol binnen de Coevorder samenleving en leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van de inwoners. Om ervoor te zorgen dat zij verder kunnen heeft de gemeente Coevorden het Noodfonds Energiekosten in het leven geroepen.

Bestuurders van de betreffende verenigingen en stichtingen kunnen tot en met 30 juni 2024 een aanvraag doen. Daarnaast kunnen sportverenigingen die door de inflatie te maken hebben met een verhoogde huurprijs per 1 januari 2023 en hierdoor in de financiële problemen komen, nu ook een beroep doen op het Noodfonds.

Tweede aanvraag

Verenigingen en stichtingen die al een aanvraag gedaan hebben voor de eerste periode van 1 november 2022 tot 1 mei 2023 kunnen een nieuwe aanvraag indienen. Zij kunnen alleen een aanvraag doen voor de periode van 1 mei 2023 tot 1 mei 2024.

Welke organisatie in aanmerking komt voor geld uit het Noodfonds is te lezen via deze link op de website van de gemeente. Via deze pagina kan ook een aanvraag worden ingediend. Dat kan tot en met 30 juni 2024. Als de gemeente de aanvraag heeft ontvangen, neemt een medewerker van de gemeente Coevorden binnen vijf werkdagen contact op. Lukt het aanvragen niet via de website? Bel of mail dan naar de gemeente: 14-0524, duurzaam@coevorden.nl.