Noord-Sleen/regio – De gemeente is in Noord-Sleen gestart met werkzaamheden in bossingels die de biodiversiteit moeten verbeteren.

Er worden inheemse (Drentse) struiken aangeplant in de bossingels. Deze struiken zorgen voor meer schuilgelegenheden voor dieren. Ook trekken deze struiken de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan. De huidige struik- en boomlaag wordt eerst uitgedund.

Tegelijkertijd worden nieuwe struiken geplant, zoals de Gelderse roos, hondsroos, wilde lijsterbes, kardinaalsmuts, hazelaar, Drents krentenboompje en sleedoorn. Waar mogelijk worden de takken in de bossingels op wallen van gestapelde takken, zogenoemde houtrillen, verwerkt. Zo worden schuilplaatsen gecreëerd voor vogels en andere dieren.

De werkzaamheden worden de komende drie jaar uitgevoerd in de hele gemeente. De gemeenteraad stelde hiervoor afgelopen najaar geld beschikbaar. De start van de pilot is in Wezup, Benneveld en Noord-Sleen.

De aanpak sluit aan op de speerpunten uit het raadsakkoord. Duurzaamheid is één van de onderwerpen waarmee de raad en de samenleving de afgelopen periode aan de slag zijn gegaan. De aandacht voor biodiversiteit is daaruit voortgekomen.