Coevorden – Eigenaren van maatschappelijke accommodaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente voor investering in groot onderhoud, renovatie, verbouw en verduurzaming. Er is 1 miljoen euro beschikbaar.

Het gaat om accommodaties waarvan de gemeente geen eigenaar is, die niet commercieel worden geëxploiteerd en die onderdak bieden aan activiteiten op het gebied van sociale samenhang, welzijn en cultuur. Dat zijn vaak buurt- en dorpshuizen.

De subsidieregeling loopt vooruit op een toekomstig accommodatiebeleid om de kwaliteit van maatschappelijke accommodaties op peil te houden. De ontwikkeling van dit beleid staat gepland voor 2020-2021. Hiervoor gaat de gemeente in gesprek met de inwoners en gebruikers van de accommodaties. Aan de hand daarvan wordt het beleid bepaald.

Belangrijke functie

In het raadsakkoord van 2018 heeft de gemeenteraad opgenomen dat ze het belangrijk vindt om een bloeiend verenigingsleven te stimuleren en mensen in beweging te brengen. Ook het gemeentebestuur ziet de belangrijke functie van het verenigingsleven. Wethouder Joop Brink: “Samen met onze inwoners zetten we ons ervoor in dat accommodaties in stand blijven en voldoen aan de huidige behoefte en vraag naar kwaliteit. Daarnaast hechten we een groot belang aan duurzame exploitatie.”

Aanvraag

Subsidie aanvragen kan via een formulier op de website van de gemeente via deze link. Daarop staan de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.

Sport

Naast het beleid voor buurt- en dorpshuizen zet de gemeente ook in op kwaliteitsverbetering van sportaccommodaties. Daarvoor zijn de wethouder en beleidsmedewerker bij vijftien buitensportaccommodaties geweest om met de eigenaren en gebruikers in gesprek te gaan. Er wordt geïnvesteerd in verbetering van de sportvelden, verduurzaming van de accommodaties en het verbeteren van toegankelijkheid. Daaraan wordt de komende maanden een vervolg gegeven. Ook voor de binnensportaccommodaties loopt een traject.