Schoonoord/Coevorden – Harry Elzer uit Schoonoord is afgelopen vrijdag, 31 januari, op 72-jarige leeftijd overleden. De oud-politieman was vele jaren actief bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Coevorden. Door zijn werk bij de politie voelde hij zich betrokken bij de verkeersveiligheid in Drenthe en droeg zijn steentje reeds bij aan Veilig Verkeer Nederland.

Harry Elzer richtte de nieuwe afdeling gemeente Coevorden van VVN op bij de gemeentelijke herindeling in 1998. Deze afdeling is onder zijn leiding uitgegroeid tot een van de actiefste VVN-afdelingen in Drenthe. Zo zijn de vrijwilligers altijd actief bij fietsenkeuringen op scholen, waarvan vele leerlingen Elzer kennen.

In 2012 kreeg Elzer een koninklijke onderscheiding: onder andere voor zijn bijdrage aan de verkeersveiligheid werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast was hij actief voor Fietsen ohne Grenzen, was bestuurslid van ToreCo, vervulde bestuursfuncties bij Veilig Verkeer Nederland.

Motivatie

Binnen de afdeling van VVN was hij op vele fronten actief. “Ik hoop”, was zijn motivatie, “dat er door mijn bijdrage minder verkeersslachtoffers vallen. Met één verkeersslachtoffer minder is mijn doel al bereikt.”

Enkele jaren geleden kreeg hij wat gezondheidsklachten en er volgden diverse onderzoeken en behandeling. Harry bleef actief en hij was eind december aanwezig bij het eindejaarsdiner van de afdeling, terwijl het eigenlijk niet kon. Hij hield een opbeurend betoog over de toekomst van de afdeling, deelde kerstkaarten uit, schudde iedereen de hand en wenste iedereen fijne feestdagen.

Een paar dagen erna kondigde hij aan, dat hij voorlopig moest stoppen met zijn werkzaamheden. Op 31 december werd Harry opgenomen in het ziekenhuis en vele onderzoeken volgden. De uitslagen waren slecht: van de uitgezaaide kanker was geen genezing mogelijk.