Gees – De inwoners van Gees hebben allerlei mooie ideeën ingediend voor besteding van het dorpsbudget 2021-2022. Er waren twaalf plannen, waarvan er tien de eindstreep hebben gehaald. Gestreefd wordt naar afronding van het projecten voor eind augustus.

In Gees staan meerdere plantenbakken (oude rioolbuizen) die met meer aandacht voor aarde en beplanting beter tot hun recht komen. Een kleine werkgroep gaat hiermee aan de slag onder begeleiding van Claudia Boon van Miss Tuinboon. Rookmelders worden in de loop van dit jaar verplicht voor alle woningen. Inwoners gaat op bezoek bij ouderen en/of alleengaanden om te helpen bij de aanschaf ervan. Bij de start van Coevorden Culturele Gemeente 2021-2022, waarbij alle dorpen en de stad een bijdrage leverden door een kunstwerk en een couplet, werd duidelijk hoeveel plezier zingen geeft. Daarom is het plan om een koor op te richten. Bij de plas van Bollema komt een vogelkijkscherm met een informatiebord.

Dit is een greep uit alle plannen.  Een compleet overzicht van alle ideeën staat op de website Geesweb.