Coevorden – Er is een extra raadsvergadering op woensdag 11 mei vanaf 19.30 uur. De vergadering staat in het teken van reacties op het coalitieakkoord, de benoeming van de wethouders Steven Stegen uit Eerste Exloërmond en Bea Meppelink-de Jager uit Dalen van BBC2014, Joop Slomp uit Coevorden van de PvdA en Jeroen Huizing uit Sleen van het CDA, het verzoek om ontheffing van het woonplaatsvereiste van wethouder Steven Stegen en de installatie van drie raadsleden.

Doordat drie huidige raadsleden wethouder worden dienen drie nieuwe raadsleden benoemd te worden. Dat zijn Jan Tempels van BBC2014, Albert Lubbelinkhof van de PvdA en Jacqueline Streutker-Lanjouw van het CDA. Het college bestaat voortaan uit vier in plaats van drie wethouders.

Ontheffing

Na het vertrek van Jan Zwiers als wethouder van BBC2014 in februari 2020 werd Steven Stegen uit Eerste Exloërmond benoemd als wethouder. Hij is geboren en getogen in Schoonoord. Het was zijn intentie om na de verkiezingen in 2022 weer wethouder te worden. Dat is inmiddels een feit. Omdat dat in 2020 nog onzeker was, vroeg en kreeg hij ontheffing voor twee jaar. Ook in zijn demissionaire periode na de verkiezingen kreeg hij ontheffing. Destijds zei hij, dat hij bij herbenoeming voor vier jaar bereid zou zijn naar de gemeente Coevorden te verhuizen.

Voor morgenavond staat andermaal het verzoek om ontheffing op de agenda. Volgens de Gemeentewet moeten wethouders in de gemeente wonen waarin zij werkzaam zijn. Datzelfde geldt voor de burgemeester en de raadsleden. De gemeenteraad kan jaarlijks een besluit nemen over ontheffing. Zo’n ontheffing kan in bijzondere gevallen telkens met een periode van maximaal één jaar worden verlengd.

“Nog niets op mij pad gekomen”

“Op korte termijn”, zegt Steven Stegen desgevraagd, “is nog geen zicht op een verhuizing. Ik zeg niet dat ik niet wil verhuizen, maar er is nog niets op mijn pad gekomen. Ik ben niet actief op zoek. Het is lastig gezien de huidige woningmarkt en ik heb natuurlijk te maken met mijn gezinssituatie.” Daarom heeft hij ook voor het komende jaar ontheffing aangevraagd. In zijn verzoek schrijft hij: “Hoewel ik nu buiten de gemeente woon, voel ik mij diepgeworteld in de gemeente Coevorden. In mijn beleving is mijn huidige woonplaats (Eerste Exloërmond in de gemeente Borger-Odoorn, -redactie) in de buurgemeente geen enkele belemmering om mijn werk als wethouder goed te kunnen uitvoeren. Ook de reistijd van een half uur is wat mij betreft niet bezwaarlijk.”

De openbare vergadering begint om 19.30 uur. De vergadering is te volgen via deze link.

Foto: Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord. Er zijn voortaan vier in plaats van drie wethouders.