Zweeloo -Einte Euving (59) uit Meppen is vrijdagavond koninklijk onderscheiden en is daarmee Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Bert Bouwmeester reikte de onderscheiding uit in de kantine van vv Sweel op sportpark ‘t Alterbarg in Zweeloo.

Euving is een vrijwilliger in hart en nieren. Sinds de jaren tachtig is hij verbonden aan Sportclub Zweeloo, dat later samen met ZBC samenging en nu vv Sweel heeft. Hij was en is trainer, coach, begeleider van meisjes- en dameselftallen en leider van de pupillen. Tevens zat hij in de jeugdcommissie. Euving is verder penningmeester van Stichting Beheer Voetbalcomplex Alterbarg, is vrijwilliger bij de Gereformeerde kerk in Zweeloo. Als lid van de jeugdraad is hij aanwezig bij bijzondere jeugdactiviteiten en geeft hij huiscatechese aan de jeugd. Ook is hij penningmeester in het college van kerkrentmeesters. Alsof dat nog niet genoeg is, is hij sinds 2014 penningmeester van Stichting Oes Eig’n Kraantien, de lokale krant in Zweeloo e.o. en penningmeester van Stichting Frensenhoes Meppen.

Naast zijn reguliere werk vindt Euving ook nog tijd om vaak naar zijn vader in De Korenhof te gaan. Zijn vader was aanwezig bij de uitreiking van de onderscheiding. Hij werd geëmotioneerd en bedankte Bouwmeester uitvoerig. “Einte is mijn rechterhand”, zei hij even tevoren, gevolgd door “Dat ik dit nog mag meemaken.”