Dalen – De receptie van de honderdjarige muziekvereniging Volharding van vanmiddag was een mooi feestje. In De Baander was een kleine tentoonstelling ingericht en vele jubilarissen werden in het zonnetje gezet.

De bezoekers werden welkom geheten door het illustere duo Antoinet en Isabel, die de gasten met een praatje naar binnen loodsten. Na het welkomstwoord van voorzitter Hanneke Zwiers van Volharding reikte Wout Eshuis een penning en een oorkonde uit namens de Muziekbond Groningen en Drenthe, behorend bij de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie. Eshuis is in deze regio zeker geen onbekende als dirigent en schooldirecteur.

Vervolgens werden vele jubilarissen in het zonnetje gezet. Dat waren achtereenvolgens: 12,5 jaar lid: Emmy Balstra, Anniek Otten, Marieke Vermeij, Jan Vermeij, Jeannet den Braanker, Janny Bom, Hanneke Arends en (afwezig) Annemarie Geneugelijk. 25 jaar lid: Annie Kortman, Lineke Albring, Gradus Meijerink, Judith Anholts; 40 jaar: Johanna Meijering, Albert Tempels, Jan Kiers; 50 jaar: Hillie Wilting, Gienus Elling; 60 jaar: Roelof Kamps, hij kon helaas niet aanwezig zijn.

Speciale aandacht was er voor Jan Hooge, die maar liefst 75 jaar Volharding op zijn naam heeft staan. Langs een erehaag werd hij naar voren geleid om een speld en oorkonde in ontvangst te nemen.

Tot slot sprak Joop Slomp, wethouder van onder andere kunst en cultuur, om Volharding van harte te feliciteren met het eeuwfeest. “Zo’n lange geschiedenis is echt niet voor alle verenigingen weggelegd.” Tijdens de receptie feliciteerde ook burgemeester Renze Bergsma het bestuur. Daarnaast waren vele inwoners van Dalen en omgeving, oud-leden en vertegenwoordigers van andere orkesten uit de omgeving present.

Programma

De jubileumcommissie heeft voor een mooi programma tijdens dit jaar gezorgd. De commissie bestaat uit Annie Kortman, Annie Boesjes, Albert Tempels, Gienus Elling, Annie Wortelboer en Nandi Funke.

Begin dit jaar bracht de vereniging een fraai jubileummagazine uit. Er vonden reeds concerten in het kader van het jubileum plaats van Decadentia en het Drents Seniorenorkest. Traditiegetrouw werd onlangs de Palmhaanoptocht muzikaal begeleid. Voor zaterdag 13 mei staat een groot jubileumconcert in de sporthal in Dalen op het programma, op dinsdag 13 juni gevolgd door een concert in woonzorgcentrum Selkersgoorn. Volharding geeft op zondag 24 september een concert in de Daoler Tuun en tot slot is er op vrijdag 22 december een kerstconcert in de kerk in Dalen.

Hoofdfoto: een speciaal welkom voor Jan Hooge (75 lid lid!) en zijn echtgenote.