Sleen – Voorzitter Geert Westerink van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn overhandigde de digitale versie van de Dorpsvisie 2020-2040 aan wethouder Joop Brink. Dat vond plaats tijdens een korte bijeenkomst op donderdagmiddag in MFC De Brink.

Na deze handeling gaf Ronald Lanjouw een inkijkje in de dorpsvisie, die is opgesteld door Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn In samenwerking met inwoners, onder wie Lanjouw. Met name jongeren worden gestimuleerd om zich betrokken te voelen bij de dorpsontwikkeling. Wethouder Joop Brink sprak zijn waardering uit voor de dorpsvisie. Tot slot kreeg John de Vegt, projectleider gebiedsgericht werken bij de gemeente, een bloemetje als dank voor zijn inzet voor Sleen en Diphoorn. De Vegt neemt binnenkort afscheid van deze functie en stapt over naar kunst en cultuur in de gemeente Coevorden

Hoofdstukken

De dorpsvisie is verdeeld in een aantal hoofdstukken. “Wij beogen”, aldus Dorpsbelangen, “met deze dorpsvisie ongeveer twintig jaar vooruit te kijken en een beeld te schetsen hoe het dorp er dan uitziet. Zo weet Dorpsbelangen hoe zij, samen met de bevolking, richting moet geven in gesprekken met de overheden.” Dorpsbelangen voorziet, dat niet alleen de autochtone bevolking en forensen in het dorp wonen, maar ook mensen die eigenlijk overal kunnen wonen. Redenen daarvoor kunnen zijn een aantrekkelijke en veilige woonomgeving en goede basisvoorzieningen en verbindingen (zowel fysiek als digitaal).

“Sleen biedt”, zo staat in de Dorpsvisie, “goede huisvesting, primair onderwijs, sportvoorzieningen, medische voorzieningen, winkels en bedrijven, busverbindingen, fietspaden, snel internet, het Ermerstrand, De Kibbelkoele, Bosbad Noord-Sleen, vestingstad Coevorden en Wildlands in Emmen.”

Verbindingen

De komende jaren wil Dorpsbelangen zich inzetten om verbindingen tussen allerlei organisaties en bedrijven te bevorderen. Hierbij wordt gedacht aan verbindingen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Coevorden, Oosterhesselen en Emmen. Ook verbindingen tussen huisartsenposten en regionale ziekenhuizen zijn mogelijk, evenals verbindingen tussen alle mogelijke organisaties. Het beleid is bovendien gericht op instandhouding van multifunctioneel centrum De Brink voor een bloeiend verenigingsleven.

Wonen

Sleen wil ook creëren in de vorm van ruimte voor start-ups, betaalbare woonruimte voor starters en ouderen in samenwerking met woningcoöperaties. In dit verband wordt ook inbreiding genoemd, het benutten van vrije ruimte in de dorpskern. De dorpskern moet aantrekkelijk zijn met voorzieningen, die bij elkaar zitten.

Duurzaamheid

Sleen wil stimuleren door in te zetten op duurzaamheid in de vorm van energieneutrale bouw en gebruikmaking van duurzame energiebronnen.

Dorpsplan

Bovendien is een Dorpsplan voor 2020 opgezet. Daarin wordt een beeld geschetst van de huidige situatie en worden wensen voor de toekomst geuit. Het dorpsplan is een leidraad voor Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn om de komende jaren samen met inwoners, gemeente en andere belanghebbenden te werken aan een prettige en fijne woonomgeving.

Verbeterpunten zijn onder andere groenvoorziening/-onderhoud en vervoersmogelijkheden. Ook veiligheid en verkeer bieden ruimte voor verbetering, evenals de winkels in het dorpscentrum. Verder krijgen betere voet- en fietspaden de aandacht. Tenslotte zien de respondenten het naoberschap als een essentieel onderdeel van een kwaliteit goede woonomgeving.

Cultureel aanbod

De inwoners vinden het culturele aanbod redelijk terwijl het culturele erfgoed wordt gezien als een kernwaarde van het dorp. Ook zijn er nogal wat evenementen, die echte publiekstrekkers zijn.

Werkgroepen

Het streven is om om vier werkgroepen in het leven te roepen om concrete invulling te geven aan de dorpsagenda: jeugd, verenigingen & binding, wonen, werken & groen en klimaatneutraal.

Hier is de dorpsvisie te lezen, evenals het dorpsplan.