Coevorden – Het Diversiteitsplatform Coevorden heeft zich aangesloten bij het Sport- en Preventieakkoord Coevorden. Tijdens een korte bijeenkomst, uiteraard coronaproof, ondertekenden Roy Derks en Nienke Veltman namens het platform het akkoord.

Het akkoord bestaat uit een krachtig netwerk waar sport en bewegen samen werkt met zorg, welzijn, onderwijs, ruimte en bedrijfsleven. Meer dan zestig partijen werken hierin samen om bewegen, sport en preventie duurzaam te maken.

Diversiteitsplatform Coevorden wil daaraan graag een bijdrage leveren. “Wij zien ook voor ons een rol weggelegd om, daar waar nodig, sporten en bewegen meer inclusief te maken zodat alle inwoners zich veilig voelen om ook binnen de sport, individueel en in clubverband, te zijn wie zij willen zijn, ongeacht etnische achtergrond of seksuele voorkeur. Het platform werd in 2017 opgericht toen Coevorden Regenbooggemeente werd.

Foto: De ondertekening door Roy Derks en Nienke Veltman. Op de achtergrond staan Jerry Stoker en Anneke Welink (foto: Patrick Ridderbos).

Lees ook:

Aan de slag met sport- en preventieakkoord