Aalden – Het was maandagavond zover: het sport- en preventieakkoord van de gemeente Coevorden is ondertekend. Er zijn 61 deelnemende partijen, die nagenoeg allemaal waren vertegenwoordigd bij de ondertekening op het fraaie terrein van golfclub De Gelpenberg in Aalden.

Coevorder Nieuws besteedt morgen, dinsdag 22 september, meer aandacht aan de inhoud van het sport- en preventieakkoord om een meer praktische inkijk te krijgen in hetgeen staat te gebeuren.

Aan de slag

Vanaf nu gaan sportverenigingen, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en de gemeente aan de slag met het akkoord. Er is een belangrijk doel: een gezonde gemeente Coevorden waarin meer mensen in beweging komen en blijven. Een gemeente waar jong en oud kan meedoen én een gezonde keuze kan maken. Wethouder Joop Brink legde in zijn openingswoord hierop de nadruk nadat hij DGC De Gelpenberg had aangeprezen. Mieke Zijl van Sport Drenthe is sportformateur en zij begeleidde de totstandkoming van het akkoord en droeg het vervolg nu over aan de uitvoerende partijen.

Het akkoord kwam tot stand tijdens bijeenkomsten met betrokkenen vanuit sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs en de gemeente. ‘Aanvoerders’ vanuit betrokken organisaties gaan nu aan de slag met de uitvoering.

Handtekeningen

De gekozen zes ambities zijn door de betrokkenen vertaald naar doelen, beoogde resultaten en bijbehorende acties om die resultaten te bereiken. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke partners binnen het lokale sport- en preventieakkoord wat willen en kunnen bijdragen. Daaraan wordt de komende jaren met elkaar in de gemeente Coevorden gewerkt. Tijdens de bijeenkomst in Aalden benoemden Alieke Wijnholds van de gemeente Coevorden en Youri Vendrig van Maatschappelijk Welzijn Coevorden deze doelen. Vervolgens was het tijd om de handtekeningen te plaatsen onder het akkoord. Dat verliep in vlot tempo, waarna Marc Slagter met zijn drone een fraaie luchtfoto maakte met inachtneming van anderhalve meter afstand onderling.

De ambities gaan onder andere over het bevorderen van gezondheid of een gezondere leefstijl van de inwoners van Coevorden. Maar ook over de vitaliteit van sportverenigingen. Verder is er extra aandacht voor kwetsbare inwoners en wordt gekeken wat je in de onderwijsomgeving kunt doen. Ook wordt er gekeken hoe je met behulp van sportevenementen de gemeente Coevorden beter op de kaart kunt zetten, in de stad, het buitengebied of de regio. Tot slot wordt gekeken naar duurzame voorzieningen die nodig zijn om mensen te kunnen laten sporten en bewegen. Het gaat daarbij niet alleen om sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het park, het pleintje in de wijk en de natuur.

Er is een filmpje gemaakt over het akkoord, dat HIER is te bekijken.

Dronefoto’s: Marc Slagter; overige foto’s: Esselien de Groot.