Coevorden – Diversiteitsplatform Coevorden houdt een fotowedstrijd tijdens de Regenboogweek, die wordt gehouden van vrijdag 11 oktober (coming-out dag) tot en met vrijdag 18 oktober. Het thema van de wedstrijd is ‘Diversiteit’, deelnemers kunnen daaraan hun eigen interpretatie geven. Inzenden van de foto’s kan nog tot zaterdag 5 oktober.

Het Diversiteitsplatform Coevorden sluit met deze fotowedstrijd aan bij de activiteiten van de provinciale Regenboogweek. De foto’s kunnen onder vermelding van naam en e-mailadres geplaatst worden op de Facebookpagina van het diversiteitsplatform. Een jury kiest de vijftien beste foto’s; die worden in groot formaat tentoongesteld in Hofpoort Incluis tijdens de Regenboogweek. Deelnemers kunnen de foto’s op de Facebookpagina plaatsen of mailen naar jstoker@wxs.nl.

Het diversiteitsplatform bestaat uit leden van diverse raadsfracties, Jongerenraad Coevorden, het COC, ervaringsdeskundigen en enkele maatschappelijke organisaties. Het diversiteitsplatform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over diversiteit, discriminatie en acceptatie, met name op gebied van etnische achtergrond en seksuele voorkeur. Het platform doet voorstellen voor activiteiten en nemen initiatieven om diversiteit in de gemeente te vieren en zichtbaar te maken.

Sinds februari 2017 is Coevorden Regenbooggemeente. Dat betekent dat de gemeente een impuls geeft aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’s. Die afkorting staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en interseksuelen. Inmiddels behoren ook cisgenders, travestieten, queers, panseksuelen en aseksuelen tot deze groep.