Noord-Sleen/regio – Grote plannen zijn er voor Coevorden Culturele Gemeente 2021-2022. Er wordt hard gewerkt aan de realisering van deze plannen onder aanvoering van Roelie Lubbers-Hilbrands uit Noord-Sleen. Het thema is ‘Verbonden in verhalen’.

“De opening”, aldus Roelie, “vindt eind augustus 2021 in Coevorden plaats. Daarbij worden de dorpen zeker betrokken.” Een programma in hoofdlijnen is er al. “Wij zijn als stichting de aanjagers van het geheel, de organisatie is in handen van allerlei partijen. We hebben bovendien een comité van aanbeveling.” Daarin zitten onder andere het hoofd communicatie van de NAM, Marijn de Vries, geboren in ‘t Haantje (voormalig wielrenster en tegenwoordig analist in diverse radio- en televisieprogramma’s) en auteur Frank Westerman, zoon van een werknemer van de NAM.

Een heel bijzonder spektakel wordt de muziektheaterproductie nabij ‘t Haantje. De grond rond de boortoren in het gebied begon op 1 december 1965 te borrelen en de aarde slokte de 50 meter hoge boortoren en enkele caravans op. Sindsdien is hier het kraterbosje. Roelie: “De muziektheaterproductie wordt gespeeld op gasveld 4, niet ver van het kraterbosje. Het wordt heel bijzonder. We hebben wel verschillende scenario’s in deze coronatijd. Het stuk wordt op hoogte gespeeld en Janny Boerema doet het verhaal in het Drents op basis van MacBeth. Het wordt een beetje een ruige voorstelling, die in september 2021 acht tot tien keer wordt gespeeld. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur.”

De voorstelling wordt gespeeld in het Drents, Nederlands en andere talen. Het gaat over macht en manipulatie. De organisatie is in handen van BUOG, Bedenkers & Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen, onder andere bekend van de grote muzikale en beeldende voorstelling Jumping Jack op het TT Circuit. Er wordt nauw samengewerkt met het kernteam van Culturele Gemeente Coevorden. “Er werken enkele professionals mee, Verder zijn er meer dan honderd vrijwilligers nodig”, vertelt Roelie.

Coevorder Concertreeks

Een ander bijzonder onderdeel is de Coevorder Concertreeks. Roelie vertelt over de vier thema’s: “Het eerste is het levenslied in augustus/september 2021 in de stad Coevorden. Mensen uit alle delen van de gemeente schrijven een verhaal, waarvan een lied wordt gemaakt met hulp van taalcoaches en ambassadeurs.

De andere concerten vinden plaats in de dorpen. Ten tweede is er een wereldconcert met muziek uit allerlei culturen in april 2022, waarvoor gebruik wordt gemaakt van internationale contacten worden erbij betrokken. The Battle is het derde thema. Dat is een contest voor sing-a-songwriters. Er worden daarvoor workshops gehouden. Het vierde deel is de sing-along voor ouderen in 2022.

Jeugd

Het betrekken van de jeugd bij Culturele Gemeente Coevorden staat hoog op de agenda. “Het pakket bestaat uit een app, een spel en een site. Onderdelen zijn verhalen over erfgoed, historie en toekomst, gekoppeld aan workshops. Samen met de scholen, Kunst & Cultuur willen we een werkgroep van acteurs en illustratoren vormen en er kan radio en tv worden gemaakt in samenwerking met streekomroep ZO!34.” De bedoeling is om vier magazines uit te brengen met de focus op de groepen 7 en 8 van de basisscholen en een magazine voor het voortgezet onderwijs.

Bommen Berendpad

Er komt een Bommen Berendpad. Roelie: “Het streven is om dat in het voorjaar van 2022 te openen. Die opening gaat gepaard met allerlei muzikale optredens. We willen een boekje uitbrengen met vermelding van de belangrijkste dingen langs de route. We zijn bezig met diverse routes voor wandelaars, fietsers en ruiters, die we laten aansluiten op de routes, die er al zijn. Het ruiterpad ligt er grotendeels al.”

Het jaar 1672 is een bijzonder jaar voor Nederland en dat geldt bovenal voor Groningen en Coevorden. Naast Mijndert van der Thijnen speelde generaal Carl von Rabenhaupt een bijzondere rol gespeeld. De route van Bommen Berend gaat dan ook van de Rabenhauptstraat in Coevorden naar de Rabenhauptstraat in Groningen.

List van Coevorden

In mei 2022 staat ‘De list van Coevorden’ op het programma, dat muziektheater wordt opgevoerd op de Weeshuisweide. “Het gaat over Mijndert van der Thijnen, maar het is een modern stuk met moderne technieken”, vertelt Roelie enthousiast. Aan het stuk werken (semi)professionals mee. De productie zorgt voor mooie verbindingen tussen jong en oud, professionals en amateurs en muzikanten en acteurs. Het stuk wordt twaalf tot veertien keer uitgevoerd. De organisatie is in handen van JoKaTi creatieve producties, die nauw samenwerkt met het kernteam van Culturele Gemeente Coevorden.

Ontzet Coevorden

In 2022 wordt de bevrijding van Coevorden gevierd. Het is dan 350 jaar geleden dat de stad Coevorden in 1672 is ontzet. Op 27 augustus 2022 vindt de Garnizoensdag Coevorden plaats en daarmee start een week van viering en herdenking van 350 jaar ontzet. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Stichting 350 jaar Groningens Ontzet. Op het programma staan onder andere, onder voorbehoud, een tentoonstelling over het jaar 1672 in het Stedelijk Museum Coevorden, een groots concert van een professioneel orkest met koor, de uitgifte van eene herdenkingspenning, re-enactment en een expositie van werk van studenten Academie Minerva in Drenthe en Groningen over het jaar 1672.

Ruimte voor ideeën

Naast al deze evenementen zijn er vele grote en kleine activiteiten, die plaatsvinden onder de vlag van Culturele Gemeente Coevorden. “Het programma”, vertelt Roelie, “staat nog niet vast. Voor goede ideeën blijft altijd ruimte.” Daarvoor blijft Coevorden Culturele gemeente in gesprek met allerlei partijen. Wie wil meedoen als partner of sponsor is van harte welkom.

Wie alles wil weten over de activiteiten, de mogelijkheden om partner of sponsor te worden en subsidiemogelijkheden kan kijken op de website www.cultureelcoevorden.nl en www.coevorden.nl/culturelegemeente.

Foto: aanjager Roelie Lubbers (foto: Ernstjan van Dam).