Foto: Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, werd de wit-rood-witte vlag gehesen als steun aan Belarus.

Coevorden – De gemeente Coevorden hield afgelopen zondag, de internationale dag van Solidariteit met Belarus, een digitale rondetafelconferentie over de situatie in Brest

Burgemeester Bert Bouwmeester en enkele raadsleden spraken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, mensenrechtenactivisten van onder ander Amnesty en vertegenwoordigers van Duitse zustersteden van Brest.

De grote vraag was hoe de inwoners van zusterstad Brest in Wit-Rusland kunnen worden geholpen. Coevorden blijft betrokken bij het lot van de inwoners van Brest en zocht daarom contact met maatschappelijke organisaties. Hen staat het water inmiddels aan de lippen, zo bleek in het gesprek. De lange periode van onzekerheid en verzet, de vele mensen die zijn gearresteerd en die fysieke maar ook mentale trauma’s hebben, financiële problemen én het uitblijven van een perspectief op verbetering spelen hen parten.

Solidariteitsacties

Steun vanuit de internationale gemeenschap is daarom van groot belang. Over de hele wereld vonden zondag solidariteitsacties plaats.

Burgemeester Bert Bouwmeester deed in het afgelopen halfjaar enkele oproepen aan zijn collega in Brest om respectvol met elkaar in gesprek te gaan en vooral geen geweld te gebruiken. Helaas bleven reacties uit. Bert Bouwmeester: “We hebben respect voor de moed en het doorzettingsvermogen waarmee mensen volharden in het opkomen voor hun burgerrechten. Fundamentele rechten zijn niet alleen van toepassing op het beleid voor ons als gemeente en voor onze eigen inwoners, die gelden ook voor onze internationale contacten. Ik ben dan ook blij met de betrokkenheid van de gemeenteraad bij dit onderwerp.”

Afspraken

De partijen spraken af dat zij contact houden en acties gaan organiseren. Dat kan variëren van het sturen van brieven, zoeken van (media-) aandacht, informeren van onze lokale inwoners en materiële ondersteuning. Deze ideeën worden nog nader uitgewerkt.

Het is inmiddels een halfjaar geleden dat de winst van de verkiezingen in Belarus ten onrechte werd opgeëist door machthebber Loekasjenko. Sindsdien gaan in verschillende steden in het land mensen de straat op om op te komen voor hun rechten. De demonstraties worden door het regime met geweld bestreden: door hoge boetes, hardhandige arrestaties en mishandelingen.

Lees ook:

“Onze gedachten gaan uit naar de inwoners van Brest”

Raad wil stedenband met Brest aanhouden