Coevorden – De raadsleden gingen dinsdagavond met elkaar in gesprek over de stedenband van Coevorden met het Wit-Russische Brest. Duidelijk is, dat alle fracties de huidige gang van zaken in Wit-Rusland verafschuwen. Ook duidelijk is, dat de stedenband intact blijft.

Burgemeester Bert Bouwmeester maakte onlangs zijn mening over de gang van zaken in Wit-Rusland kenbaar aan de burgemeester van Brest. Gehoopt wordt, dat deze oproep wordt gedeeld door andere zustersteden van Brest. “Onze gedachten gaan uit naar de inwoners van onze zusterstad. Wij steunen de Brestenaren die opkomen voor vrijheid van meningsuiting, democratie en eerlijke verkiezingen. Vanuit Coevorden roepen we onze collega’s, de lokale autoriteiten in Brest, op om hier met begrip op te reageren. Geweld mag nooit een antwoord zijn op vreedzame protesten.”

Lars Hoedemaker van D66 had in een eerdere commissievergadering verzocht om bespreking van het onderwerp. “Voor D66 knelt deze stedenband. De situatie in Brest gaat zo in tegen alles waar wij voor staan. Vandaar dat wij al in het begin van deze raadsperiode aangedrongen hebben op het beëindigen van de relatie met Brest. Velen in deze raad gaven toen aan dat het beter is de alliantie in stand te houden, want zo blijf je tenminste met elkaar in gesprek.”

In teken democratie

Hoedemaker stelde, dat Coevorden in het internationaal beleid de focus heeft gericht op het economische aspect van de stedenband. “Wij willen de bevolking van Brest ondersteunen. Daarom stellen wij voor om de stedenband met Brest officieel en ondubbelzinnig in het teken te stellen van het bevorderen van democratie en mensenrechten. Door de burgemeester en de gemeenteraad van Brest op de hoogte te stellen van ons voornemen geven we een signaal aan de inwoners van Brest dat hun zustergemeente Coevorden hen ondersteunt en achter hen staat in hun streven naar hervormingen en vrijheid.”

Jerry Stoker van het PAC sloot zich hierbij aan: “Onze fractie had en heeft moeite met de stedenband gezien de schending van de mensenrechten. De stedenband is bovendien voornamelijk gebaseerd op economisch belang.” Gilbert Mulder van de PvdA vroeg om bevriezing van de stedenband tot de situatie helderder is. Hij kreeg daarvoor de handen niet op elkaar.

Aanhouden is beter

Henk Mulder van BBC2014 is het eens met het college en ziet geen aanleiding om de stedenband te verbreken. Dat geldt ook voor Sandra Katerberg van het CDA. “Het aanhouden van de stedenband is beter als stille steun aan oppositie. We moeten contact houden.”

Namens de VVD stelde Margriet Fissering dat de jarenlange stedenband destijds is ontstaan vanuit de versterking van de lokale economie, maar dat die contacten inmiddels sterk zijn verbreed. De VVD betreurt de gang van zaken in Wit-Rusland. “Hoe kunnen wij de roep om democratie steunen?” vroeg zij zich af. Ook zij schaarde zich achter de handelwijze van het college. “Wij zien het beëindigen van de stedenband als de rug toekeren naar de mensen in Brest.”

Lees ook:

“Onze gedachten gaan uit naar de inwoners van Brest”