Coevorden – De onderwijsinspectie heeft onlangs een (digitaal) bezoek gebracht aan de Paul Krugerschool aan de Van Heutszsingel 9 in Coevorden. Het bezoek van de inspectie stond in het teken van het onderwijs tijdens en na de scholensluiting van vorig jaar en dit jaar. De inspectie bezoekt hiervoor ongeveer tweehonderd scholen in Nederland. De inspectie kreeg een positief beeld van de school.

“Samen met het team hebben we”, vertelt schooldirecteur Ageet van Dijken, “een vragenlijst ingevuld met daarin aangegeven hoe wij het onderwijs op afstand hebben vormgegeven en hoe we de draad weer hebben opgepakt nadat de school in februari weer open ging.” De inspecteur heeft daarnaast gesproken met de directeur, de intern begeleider en leerkrachten van de school.

Geconcludeerd werd: “De school heeft duidelijk zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Naast de cognitieve ontwikkeling is er ook veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. Dat is heel belangrijk in deze bijzondere tijd.”

Ageet van Dijken: “De maatregelen die de school in de afgelopen tijd heeft genomen kunnen rekenen op een breed draagvlak. Er is veel overleg in het team en omdat we samen ons onderwijs in richten lukt het om goede weloverwogen beslissingen te nemen. Naast oog voor het welbevinden van de kinderen heeft de school ook veel aandacht voor het welbevinden van de leerkrachten. Een mooi voorbeeld voor alle scholen in Nederland gaf de inspecteur aan.” Ook prees de inspectie de mogelijkheden voor intervisie voor directeuren en intern begeleiders. Daardoor stijgt de onderwijskwaliteit.

Fiers, de onderwijsvereniging waartoe de Paul Krugerschool behoort, is blij met de uitslag van het bezoek. Fiers is de overkoepelende vereniging voor negen protestants-christelijke scholen in de gemeente Coevorden. Jolien Thiele, de algemeen directeur van Fiers, is trots: “Er is hard gewerkt op de scholen en dan is een compliment van de inspectie een mooie opsteker in deze bijzondere tijd.”