De provincie Drenthe heeft subsidie beschikbaar voor alle mogelijke initiatieven van Drentse inwoners om de eigen omgeving groener te maken. Zo neemt de biodiversiteit toe.

Ideeën voor het verbeteren van de bijen- en vlinderstand zijn welkom. Steeds meer inwoners van Drenthe helpen mee met behulp van de subsidieregeling ‘Groene bewonersinitiatieven’. Het afgelopen half jaar heeft de provincie zoveel subsidieaanvragen ontvangen dat besloten is het subsidiebedrag te verhogen van 20.000 naar 50.000 euro.

Een subsidieaanvraag kan worden gedaan via deze link op de website van de provincie Drenthe. Daarop staan ook de voorwaarden vermeld.