Coevorden – Onlangs nam de gemeenteraad een motie aan voor een Noodfonds voor (sport)verenigingen, buitenbaden en dorpshuizen. Aanleiding is de sterk gestegen energieprijzen voor hun accommodaties.

Hulp op maat

“Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners kunnen sporten en dat buurtactiviteiten in de benen blijven. Veel besturen hebben zelf al maatregelen genomen om de energiekosten van hun accommodatie terug te brengen. Op korte termijn lukt dat niet altijd”, aldus de gemeente. Om te voorkomen dat de exploitatie van maatschappelijke accommodaties en daarmee de sport en buurtactiviteiten in het gedrang komen, komt er in het eerste kwartaal van 2023 een noodfonds om hulp op maat te bieden

Inventarisatie

Inmiddels is de gemeente gestart met een inventarisatie van de situatie bij alle (sport)verenigingen, buitenbaden en dorpshuizen. “We hebben bestuursleden gevraagd om gegevens over de financiële situatie en het energiecontract aan te leveren. Op basis van die inventarisatie komt de gemeente tot een advies voor de invulling van het noodfonds.”

De bestuurders zijn vorige week benaderd om uiterlijk 10 december hun gegevens te mailen naar de gemeente. Wie bestuurder van een (sport)vereniging, buitenbad of dorpshuis is en de mail heeft gemist of vragen heeft, kan contact opnemen via duurzaam@coevorden.nl.